« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Křižovatka Průmyslová, Černokostelecká PKD-89493/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Křižovatka Průmyslová, Černokostelecká PKD-89493/2022
1/2
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPJFQOXZ Oddělení silničního správního úřadu <.>
<br> XXXXX XXXXX
<br> Ostrovského X/XXX
<br> XXX XX Praha X
<br> IČ: 63953277
<br> <.>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.: 10.8.2022 XXXXXX XXXXXXXXXX,Ing.Č.j.: XXXXXXXXX MHMP-XXXXXXX/XXXX/OX/Vz Počet listů/příloh: 1/1 Spis.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1025466/2022PKD 24.8.2022
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor pozemních komunikací a drah jako příslušný správní úřad podle © 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.361/2000 Sb.“),a podle © 171 a © 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.500/2004 Sb.“),na základě posouzení žádosti adresáta a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy,odbor služby dopravní policie vydává
<br> podle © 77 odst.1 písm.c),odst.5 a © 78 zákona č.361/2000 Sb.a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č.294/2015 Sb.“) <,>
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení a zařízení na místní komunikaci I.třídy vulici Průmyslová a Černokostelecká v Praze z důvodu realizace akce „Úprava SSZ 0.612 Černokostelecká — Průmyslová,k.ú.Štěrboholy,Praha 15“ za níže uvedených podmínek pro jeho realizaci:
<br> a) Osazení přenosného dopravního značení a zařízení a úprava světelného signalizačního zařízení bude provedeno podle přiložené situace,knimž vydala vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy,odbor služby dopravní policie dne 24.8.2022 č.j.KRPA-l89507-5/ČJ-2022-0000DŽ,stanoviska MHMP,PKD č.070/2022,vsouladu svyhlášk...

Načteno

edesky.cz/d/5616038

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz