« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Slezská PKD-89520/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Slezská PKD-89520/2022
1/2
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAHHTRAT HTAVHTHo MĚSTA PRAHY |llllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPJF97JP Oddělení silničního správního úřadu <.>
<br> Dolehide Group,a.s <.>
<br> Sokolovská 428/13
<br> 186 00 Praha 8
<br> IC: 07038640
<br> v zastoupení
<br> XXXXXX XXXXX
<br> Kpt.Stránského XXX/XX
<br> XXX XX Praha 9 _ Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
<br> XXXXXXXX XXXXX,Ing.Č.j.: XXXXXXXXX MHMP—XXXXXXX/XXXX/OX/Lj Počet listů/příloh: 1/1 Spis.zn.: Datum: S-MHMP 1532533/2022PKD 23.08.2022
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.& 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon 0 provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.5 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 19.08.2022 a projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie,Č.j.: KRPA-2516-1/ČJ—2022-0000DŽ ze dne 03.01.2022
<br> vydává
<br> podle ust.& 77 odst.1 písm.c),odst.5 a 5 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Slezská
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení a zařízení na místní komunikaci I.třídy Slezská,na území správního obvodu Praha 3,k.ú.Vinohrady v termínu od 12.09.2022 do 16.09.2022,zdůvodu stavebního záboru v parkovacím pruhu (vozovka — zóna placeného stání) před budovou Slezská 1444/37,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jeho realizaci:
<br> 1.Osazení přenosného dopravního značení a doprav...

Načteno

edesky.cz/d/5616029

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz