« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru pneumologie a ftizeologie pro území hl. m. Prahy ZDR-89518/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru pneumologie a ftizeologie pro území hl. m. Prahy ZDR-89518/2022
Sp.zn.: S-MHMP 1485769/2022
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> odbor zdravotnictví
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
v y h l a š u j e
<br>
dle ust.§ 47 odst.1 zákona č.48/1997 Sb <.>,o veřejném zdravotním pojištění a o změně
<br> a doplnění některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> v ý b ě r o v é ř í z e n í
<br>
na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb
<br> v oboru pneumologie a ftizeologie pro území hlavního města Prahy <.>
<br>
<br> Lhůta,v níž by uchazeč měl být schopen splnit předpoklady pro poskytování zdravotních
<br> služeb,jež jsou předmětem výběrového řízení: 07.01.2023 <.>
<br>
<br> Uchazeči,jehož přihláška má formální nedostatky,které uchazeč neodstraní ve lhůtě
<br> stanovené vyhlašovatelem,vrátí vyhlašovatel přihlášku s uvedením důvodů (§ 50 odst.2 cit <.>
<br> zákona) <.>
<br>
<br> Písemné přihlášky* uchazeče je nutno podat do 07.10.2022 odboru zdravotnictví MHMP <,>
<br> podatelna Jungmannova 35/29,Praha 1 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX,v.r <.>
<br> ředitelka odboru zdravotnictví
<br> Magistrátu hlavního města Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> * Přihlášky včetně požadovaných příloh je nutné dodat v kopiích pro všechny zdravotní
<br> pojišťovny,se kterými bude požadováno uzavření smlouvy o poskytování a úhradě
<br> hrazených služeb,pro zástupce příslušné profesní organizace a odborníka pro druh
<br> zdravotní péče,která má být uchazečem poskytována <.>
<br>
<br>
V Praze dne 22.08.2022
<br>
<br> Vyvěšeno: 25.08.2022
<br> Sejmuto: 07.10.2022
<br>
Vyřizuje: Mgr.XXXXXXX XXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5616027

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz