« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Barrandovský most, Strakonická - oprava termínu PKD-89516/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Barrandovský most, Strakonická - oprava termínu PKD-89516/2022
1/2
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGTSTTAT HTAVMTHo MTA llllllllIlllllllllllllllllllllllllllHlIlllllllllllllllllll Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPJFZBNJ Oddělení silničního správního úřadu <.>
<br> PORR a.s <.>
<br> Dubečská 3238/36
<br> 100 00 Praha 10
<br> IČ: 43005560
<br> v zastoupení
<br> DISK s.r.o <.>
<br> Menšíkovská 1239/10
<br> 160 00 Praha 6
<br> IČ: 61065579
<br> <.>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
<br> XXXXXXXX XXXXX,Ing.Č.j.: XXXXXXXXX XVIHlVIP-XXXXXXX/XXXX/OX/Lj Počet listů/příloh: 1/0 Spis.zn.: Datum: S-MI—IMP 627546/2022PKD 25.08.2022
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.& 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a 0 změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.& 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> vydává podle ust.& 77 odst.1 písm.0),odst.5 a 5 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Barrandovský most,Strakonická
<br> kterým se opravuje termín realizace akce způvodního 01.09.2022 - 30.08.2022 uvedeného v opatření obecné povahy C.j.: MHMP-1468371/2022/O4/Ku ze dne 22.08.2022,na nový termín 01.09.2022 — 30.09.2022.Ostatní ustanovení původního opatření obecné povahy zůstávají i nadále v platnosti <.>
<br> Odůvodnění
<br> Dne 22.08.2022 bylo vydáno opatření obecné povahy Č.j.: MHMP-1468371/2022/O4/Ku,ve kterém byl z důvodu písařské chyby uveden chybný termín realizace akce.Proto správní orgán vydává toto opatření obecné povahy,ve kterém je uveden správný termín realizace akce 01.09.2022 — 30.09.2022 <.>
<br> Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1 Pracoviště: Jung...

Načteno

edesky.cz/d/5616025

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz