« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Dopravní značení v ul. Jiráskova, Beroun-Závodí - 56840/22/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

56840.pdf (2.18 MB)
iií Beroun Městský úřad Beroun Odbor dopravy a správních agend Datum: 29.08.2022 ss&s^.»^p.3 s.^s E-mail: doprava5@muberoun.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI -^ "^.BCT-^ ds^ss^^-^"^"^?[iS? pTs^ostTpodre^l^odst^^a^y^^^ ^^^:V^J)o^^£ďj^^ S^^^C^^^ dneT6.08.2022 ̂ckeosoby;,paviaJ^CSJ^S^ K;^ké^ředÍtelstvYpolicie Stredocestóho SSSSiS,^£^^^'^^s^;tí^^^^^^^ 22.08.2022 stáno vuje v.s.̂ ssv^^sssss^ss " • PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH.^ „OP.<.> V.s^.u,<.>.*^,^ 246/10.Be.ou„-^," - un„s.n,z^n n,cl,o^ ̂1 domu"z'důvodu ̂ P^^uml^^^^^^^ dopravně inženýrského opatření (D^kte^ SSSrn:^'^^^^^^^ pozemních komunikacích.Ko.„^ce=^.o^cevo.c,^0,B.<.> o„n-Z^„^ov.uc.p.24 <.>,0-*.n.-.o^ a umístění kontejneru.=r=:r=s=^s""-"""— Město Beroun Husovo nám.68 Beroun-Centrum 266 01 Beroun IČO: 00233129 Tel.:+420 311 654111 e-mail: posta@muberoun.cz^ ID Datové schránky: 2gubtq5 www.mesto-beroun.cz Pracoviště: Politických vězňů 20 Beroun-Město 266 01 Beroun 2.3.4.MBE/56840/2022/DOPR-JaD Podmínky pro provedení přechodné úpravy: L lptrorZde"llumSnipřeÍodného d°Pravního znače"í musí byt v souladu s vyhl.C.294/2015 Sb.<.> kterolse„provádejí pravidla Provozu "a POzemnÍch"komunTkacfch; ̂ ToZ"^ 7ÍP 6c6^Zri^bn ZSl^o^m^^p^e^í^'k0^^ ^-i SKSé S^^^S^^o^^l=Z^^^Si^dl^^^^ ÉS^^^iSř555^ďs'^^^ ^^.̂ ^t.tí1^rww^od^^cí P^vomocného rozhodnutí ve věci ^^s^^s^!a"w(m'anikmtt^^^^^^^ Žadatel zajistí pravidelnou kontrolu a údržbu dopravního značení.sssssěi^^^^^^ 5- ^^ra:^lks,Lro^s'precrho^m ^-^sr^ So,po.^^ §g] _'0-< y^'' i ji IŠJI lil o.11 f^f ? : ^ zr 3 C •C r ^ n~- i 2- W r^ -> :^ í- VJ C =• nť f- ŷ s <.>

Načteno

edesky.cz/d/5615661

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz