« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Dopravní značení - náměstí Joachima Barranda, Beroun-Centrum - 56857/22/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

56857.pdf (2.17 MB)
lij Beroun
<br> Městský úřad Beroun
Odbor dopravy a správních agend
<br> Datum: Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje / telefon:
29.08.2022 MBE/56857/2022/DOPR- 00776/2022/DOPR/3 Ing.Daniel Jaroš/
<br> XXX v.<.> _____ <.>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> E-mail:
doprava5@muberoun.cz
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br> Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů," ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu") na základě žádosti ze
dne 08.08.2022 právnické osoby Městské kulturní centrum Beroun,IČ: 003 35 371 se sídlem Holandská 118 <,>
266 oTBeroun-Centrum a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR,Krajského
ředitelství Policie Středočeského kraje,územního odboru Beroun,dopravního inspektorátu,pod č.j.: KRPS-
209856-2/ČJ-2022-010206 ze dne 22.08.2022
<br> stanovuje
<br> podle § 77 odst.l písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle §
171 a naši.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád")
<br> PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> z důvodu konání oslav EHD v obci Beroun na náměstí Joachima Barranda,Beroun-Centmm (viz příloha) <.>
<br> Dopravní značení bude upraveno dle předloženého schváleného dopravně inženýrského opatření (dopravního
značení),které je přílohou tohoto stanovení <.>
<br> Komunikace: místní komunikace náměstí Joachima Barranda,Beroun-Centmm
<br> Termín: od dne 10.09.2022 od 06:00 hod.do 23:00 hod <.>
<br> Dopravní značení realizuje : odborná firma <,>
odpovědná osoba : Městské kulturní centmm Beroun,IC: 003 35 371
<br> sídlo : Holandská 118,266 Ol Beroun
<br> v zastoupení: Mgr.Kateřina Masopustova ředitelka MKC Beroun tel.311 514 138
Mgr.XXXXX XXXXXXXX produkční MKC Beroun tel.XXX XXX XXX
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/5615660

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz