« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Pozvánka na 1. zasedání OVK pro volby do Zastupitelstva obce Oplocany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 1. zasedání OVK pro volby do Zastupitelstva obce Oplocany konané ve dnech 23. a 24. 9.2022.docx [0,03 MB]
Obecní úřad Oplocany
Oplocany 100,751 01 Tovačov <,>
IČO 00636444,588 002 581,2 ou@oplocany.cz
ID datové schránky:
ut4axhq
<br>
<br>
V Oplocanech dne 23.8.2022
Pozvánka na 1.zasedání okrskové volební komise
v souladu s ustanovením § 15 odst.1 písmena e a § 15 odst.2 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,svolávám první zasedání okrskové volební komise č.1 v Oplocanech pro volby do Zastupitelstva obce Oplocany,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
První zasedání okrskové volební komise (dále jen OVK) se uskuteční v úterý 30.9.2022
v 14.30 hodin,v zasedací místnosti obecního úřadu Oplocany <.>
Omluvu (před konáním 1.zasedání a pouze v nutných případech) zašlete písemně na adresu: Obecní úřad Oplocany,starostka obce,Oplocany 100,751 01 Tovačov; e-mailem na adresu ou@oplocany.cz,na mobil: 602 514 354 <.>
U všech forem omluv uveďte na sebe kontaktní telefonní spojení k zajištění dalších opatření <.>
Povinností člena OVK je zúčastnit se 1.zasedání OVK!!!!
<br> V případě,že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil (bez ohledu na omluvu),obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí,a to podle evidence o účasti na jednáních OVK <.>
Osoby zajišťující činnost volebních orgánů jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech,které se v souvislosti s plněním úkolů volebního orgánu podle tohoto zákona dozvěděly o oprávněných voličích <.>
Člen okrskové volební komise,který je v pracovním nebo služebním poměru,má nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy,platu,služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele.Členovi okrskové volební komise,který není v pracovním nebo služebním poměru,avšak je výdělečně činný,přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise <.>
Členství v okrskové volební komisi je jiným úkolem v obecném zájmu <.>
Oznámení o svolán...

Načteno

edesky.cz/d/5614832

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz