« Najít podobné dokumenty

Obec Řendějov - Vyrozumění o termínu školení pro členy okrskové komise Řendějov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řendějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyrozumění o termínu školení pro členy okrskové komise Řendějov
Volby do Zastupitelstva města/obce a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 23.a 24.září 2022 Vyrozumění členů okrskové volební komise,jejichž účast na školení je povinná,o termínech školení
<br> Obecní úřad Řendějov V souladu s ustanovením š 15 odst.1 písm.e) zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> vyrozumívám předsedu,místopředsedu a zapisovatele okrskové volební komise - volební okrsek Řendějov pro volby do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR,že školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování se bude konat 16.9.2022 v sídle MěÚ Zruč nad Sázavou
<br> Důsledky nesplnění povinnosti účasti na školení:
<br> Předseda,místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební komise.Nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce nemá člen okrskové volební komise,který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování,ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem v době,kdy již nebylo možné účast na školení zajistit <.>
<br> V Řendějově dne 29.8.2022 XXXX XXXXXXXX - starosta
<br> Obec Řendějov
<br> Ev.č.1 Nový Samechov 28 285 22 Zruč nad Sázavou
<br> Rozdělovník: Předseda,místopředseda,zapisovatel okrskové volební komise v obci Řendějov Všem předsedům,místopředsedům,zapisovatelům okrskových volebních komisí v obci Řendějov
<br> Vyvěšeno na úřední desce: 29.8.2022

Načteno

edesky.cz/d/5612501


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řendějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz