« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Rozhodnutí – společné povolení pro stavbu „ Kanalizace a ČOV Hlinsko“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

r_příloha_Hlinsko Kanalizace.pdf
"SPRÁVA SILNIC
<br> „ <.>,-_.OLOMOUCKÉHO KRAJE Držitel certifikátu XXX XXX a ISOXXDDX
<br> Správa silnic Olomouckého kraje,příspěvková organizace Středisko údržby Jih Kostelecká 912/55.796 01 Prostějov
<br> Tel.582 406 000,fax: 582 331 616.e-maíl.sujíthsgkcz Bankovní spojení.“ KB Prostejov.č.účtu “í 1338701/0100
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> projektová s inženýrská činnost
<br> ve výstavbě
<br> Veselíčko 246
<br> 751 25 Veselíčko u Lipníka nad Bečvou
<br> var dopis zn./ze dne Naše značka Vyřizuje \; Hranicích dne SSOK— JH 9200! 2022 Martina Vybíralova.tel.733 696800 25.4.2022 vyřizující SSOK» JH 9251! 2022 vybíralove©ssok.cz ?.iza/vs
<br> Kanalizace a ČOV Hlinsko — vm'ádření !( územnímu a sta vebnímu řízení
<br> Správa silnic Olomouckého kraje,SÚ Jih obdržela Vaši žádost vyjádření k výše uvedené stavbě <.>
<br> Z předložené dokumentace je zřejmé.že stavbou dojde k uložení kanalizace do krajské silnice ||ll43421.SSDK,SÚ Jih jako správce silnic ve vlastnictví Olomouckého kraje (dle zřizovací listiny příspěvkové organizace Olomouckého kraje č.j.H-325l2002 ze dne 1.3.2012) s právem hospodaření se svěřeným majetkem sděluje.že s výše uvedenou stavbou souhlasí za předpokladu splnění nasledujicich podminek:
<br> -,<.> Vzhledem k tomu.že při stavbě dojde k uložení kanalizace a plynovodu do pozemku krajské silnice je nutné mezi naší organizací a investorem stavby uzavřít nájemní smlouvu o smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebna-sti (nájemné je zpoplatněno dle směrnice SSOK tla-2014.tato částka bude stanovena při předání sil.pozemku po provedeném zásahu.Termín zahájení praci nám XXXX XXX.Xan předem písemně oznámen na výše uvedený email) <.>
<br> > hloubka krytí kanalizace bude dodržena min.1.20m pod nlveletou stavajici vozovky.Před záhozem výkopu požadujeme být přizváni ke kontrole hloubky krytí <.>
<br> ;- překepý požadujeme provest dle nasledujicich podminek: Hrany výkopu budou zeřezany.vykopaná zemina nesmí být použita zpět k zásypu.výkop bude pažen.zasypán nesedavým mate...
r_SP_Hlinsko kanalizace.pdf

Načteno

edesky.cz/d/5611293

Meta

Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz