« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Pozvánka na veřejné Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na veřejné Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem
MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
<br>
Starosta města zve všechny občany na
<br> VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
<br> ZASTUPITELSTVA MĚSTA
<br> BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
<br> ve středu 7.září 2022 v 15.00 hodin
<br> ve společenském sále SD Sušil v Bystřici pod Hostýnem
<br>
<br> Návrh bodů programu:
<br> 1) Rozpočtové úpravy 2022
<br> 2) Poskytnutí dotace COOP družstvu HB a schválení veřejnoprávní smlouvy
<br> o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2023 na částečnou úhradu provozních
<br> nákladů roku 2023 souvisejících s provozem prodejny v místní části Hlinsko pod
<br> Hostýnem
<br> 3) Projednání žádosti Střediska volného času Včelín,Bystřice pod Hostýnem <,>
<br> Kroužky 609,příspěvkové organizace,o navýšení příspěvku na provoz v roce 2022
<br> 4) Poskytnutí daru Římskokatolické duchovní správě Svatý Hostýn,Hostýn č.107 <,>
<br> 768 72 Chvalčov,IČ 46998497 – donátorství mozaiky XXXXXX a Metoděje na bazilice
<br> Nanebevzetí XXXXX XXXXX na Svatém Hostýně
<br> X) Poskytnutí finanční částky Tělocvičné jednotě Sokol Bystřice pod Hostýnem <,>
<br> Sokolská 207,768 61 Bystřice pod Hostýnem,IČ: 47930225,na úhradu energií
<br> 6) Majetkové záležitosti
<br> 7) Vzdání se funkce přísedícího soudce
<br> 8) Prezentace předsedy TJ Bystřice pod Hostýnem: Projekt „Modernizace sportovního
<br> areálu – Bystřice pod Hostýnem,Koncepční studie květen 2022“
<br> 9) Odpovědi na dotazy občanů
<br> 10) Závěr
<br>
<br>
Mgr.XXXXXX XXXXX v.r <.>
starosta města
<br>
Bystřice pod Hostýnem 25.srpna 2022

Načteno

edesky.cz/d/5610450


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz