« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 25.08.2022 Stanovení místní úpravy provozu na dálnicích D1 a D35 č. j. MD-21145/2022-930/9

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-MD-21145_2022-930_9.pdf
VÝŠKOVÝ SYSTÉM:SOUŘAD.SYSTÉM: S-JTSK Bpv
<br> ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
<br> Šumavská 33,602 00 Brno
Stavbu zajišťuje Oddělení oprav dálnic Morava
<br> Na Pankráci 56,140 00 Praha 4
<br> AKCE
<br> OBJEDNATEL STAVBY
<br> ZHOTOVITEL STAVBY
<br> ZHOTOVITEL RDS
<br> DATUM PODPIS
<br> DATUM PODPIS
<br> RAZÍTKO
<br> 6/22 027
ARCHIVNÍ ČÍSLO
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY
<br> RAZÍTKO
<br> ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
<br> D35 REKONSTRUKCE CB VOZOVKY KM 288,7-292,8 VPRAVO
<br> FORMÁT
<br> ČÍS.VÝKRESUČÍS.SOUPRAVY
<br> ČÍS.ZAKÁZKY
<br> ARCHIVNÍ ČÍS <.>
<br> ÚČEL
<br> MĚŘÍTKO
<br> RDS
<br> DATUM
<br> KONTROLOVAL
<br> VYPRACOVAL
<br> VEDOUCÍ PROJEKTANT PROJEKTANT SO
<br> 6/22 027
<br> NÁZEV OBJEKTU
<br> OLOMOUCKÝKRAJ:
<br> DATUM PODPIS
<br> RAZÍTKO
<br> Metrostav
<br> Koželužská 2246/5,180 00 Praha 8
Infrastructure a.s <.>
<br> ING.XXXXXX XXXXXXX
<br> Bc.XXXXXX XXXXXX
<br> ING.XXXXXX XXXXXXX
<br> Hlavní inženýr projektu:
Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> ENVIROAD s.r.o <.>
Ruská 398/43,703 00 Ostrava
<br> NÁZEV PŘÍLOHY
<br> K.Ú.VELKÝ ÚJEZD,STAMĚŘICE,KOZLOV U VELKÉHO ÚJEZDU
SKOKY U STAMĚŘIC,LIPNÍK NAD BEČVOU,LOUČKA
<br> SO 102
<br> TECHNICKÁ ZPRÁVA 01
<br> A4
<br> 04/2022
<br> SO 102
<br> D1 REKONSTRUKCE VOZOVKY
<br> jaroslav.prochazka
Text napsaný psacím strojem
Ministerstvo dopravy Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu,příloha k č.j.MD-21145/2022-930/9 <.>
<br>
<br> D35 Rekonstrukce CB vozovky D35 km 288,7 – 292,8 vpravo RDS
<br> SO 102 – D1 Rekonstrukce vozovky 1.Technická zpráva
<br> Str.1
<br>
<br>
<br> TECHNICKÁ ZPRÁVA
<br>
pro stavební objekt
<br>
SO 102 – D1 Rekonstrukce vozovky
<br>
Realizační dokumentace stavby (RDS)
<br>
<br> OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY:
<br> 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2
<br> 2.PODKLADY.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<...
MD-21145_2022-930_9.pdf
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX017O5IQ*
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j./Sp.zn./Typ
<br> MD-21145/2022-930/9
MD/21145/2022/930 RD
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo dopravy,Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu
(dále jen „Ministerstvo dopravy“),podle § 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst.2 písm.b) zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
na základě podnětu společnosti SEKNE,spol.s r.o <.>,IČO 623 63 701,se sídlem Hamerská 304/12 <,>
779 00 Olomouc (dále jen „žadatel“),doručeného dne 20.6.2022,a po písemném vyjádření
Ministerstva vnitra,Odboru bezpečnostní politiky (dále jen „Ministerstvo vnitra“),č.j.MV-114158-
4/OBP-2022 ze dne 22.6.2022 <,>
<br> stanoví místní úpravu provozu
<br> na dálnicích D1 a D35 v souvislosti s akcí „D35 Rekonstrukce CB vozovky km 288,7–292,8 vpravo
– doplnění DZ po rekonstrukci komunikace“,a to umístěním svislého a vodorovného dopravního
značení <.>
<br> Platnost místní úpravy provozu: trvale
<br> Nedílnou součástí tohoto opatření je projekt místní úpravy provozu „D35 Rekonstrukce CB
vozovky km 288,7–292,8 vpravo“ (ENVIROAD s.r.o.; 04/2022) <.>
<br> Opatření nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení <.>
<br> Odůvodnění
<br> Ministerstvo dopravy obdrželo dne 20.6.2022 podnět žadatele na stanovení místní úpravy
provozu na dálnicích D1 a D35,spočívající v umístění svislého a vodorovného dopravního značení
v souvislosti se stavbou „D35 Rekonstrukce CB vozovky km 288,7–292,8 vpravo – doplnění DZ
po rekonstrukci komunikace“ <.>
<br> V souladu s § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednalo Ministerstvo dopravy návrh
stanovení místní úpravy provozu s Ministerstvem vnitra (č.j.MV-114158-4/OBP-2022
ze dne 22.6.2022) <.>
<br> V souladu s...

Načteno

edesky.cz/d/5608798

Meta

Rozpočet   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz