« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Rozhodnutí – společné povolení pro stavbu „ Vodovod Hilnsko“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

r_příloha_SP Vodovod Hlinsko.pdf
SPRÁVA SILNIC
<br> OLOMOUCKÉHO KRAJE Držitel certifikátu Iso 9001 a XXX XXcm
<br> Správa silnic Olomouckého kraje,příspěvková organizace Středisko údržby Jih Kostelecká 912/55,796 01 Prostějov
<br> Tet 582 4 06 000,fax.- 582 331 616.B—mel'í; stájíhggggggz Bankovní spojení; KB Prostějov.č.účtu 1,1 33870 1/0100
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> projektová s inženýrská činnost
<br> ve výstavbě
<br> Veselíčko 246
<br> 751 25 Veselíčko u Llpníka nad Bečvou
<br> Vaš dopis zn./ze dne Naše značka Vyřizuje V Hranicích dne 380K- JH 9202! 2022 Martina Vybíralova.let i33 696800 254.202? vyřízující 350K- JH 9204! 2022 vybíralovalgjssokcz ?.?ZB/Vó
<br> Vodovod Hlinsko — vyíádření k územnímu & stavebnímu řízení
<br> Správa silnic Olomouckého kraje.SÚ Jih obdržela Vaší žádost vyjádření k výše uvedené stavbě <.>
<br> Z předložené dokumentace je zřejmé.že stavbou dojde k uložení vodovodu do krajské silnice Illí43421.SSDK,SÚ Jih jako správce silnic ve vlastníctví Olomouckého kraje (dle zřizovací listiny příspěvkové organizace Olomouckého kraje č.j.H-325í2002 ze dne 1.3.2012) s právem hospodaření se svěřeným majetkem sděluje,že s výše uvedenou stavbou souhlasí za předpokladu splnění nasledujicich podmínek- <.>
<br> “: Vzhledem k tomu.že při stavbě dojde k uložení vodovodu do pozemku krajské silnice je nutné nejpozději do vydání stavebního povolení mezi naší organizací a investorem stavby uzavřít nájemní smlouvu a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (nájemné je zpoplatněno díe směrnice SSOK faB—2014.tato částka bude stanovena při předání sil.pozemku po provedeném zásahu.Termín zahájení prací nám XXXX XXX.ádni předem písemně oznámen na výše uvedený email) <.>
<br> >“- hloubka krytí vodovodu bude dodržena min.1.2IJm pod niveletou stávající vozovky.Před záhozem výkopu požadujeme být přizváni ke kontrole hloubky krytí <.>
<br> »“ překopy požadujeme provest dle následujících podmínek: Hrany výkopu budou zařazeny,vykopané
<br> zemina nesmí být použita zpět k zásypu,výkop bude pažen.zasyp...
r_SP Vodovod Hlinsko.pdf

Načteno

edesky.cz/d/5608526

Meta

Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz