« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - „Zahájení řízení - Radotín, obec, obnova vNN, kNN“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Radotín, situace, Obnova vNN, kNN, ČEZ Distribuce a.s..pdf
Oce
l/20
<br> PE/
25
<br> PE/
25
<br> PE/
25
<br> PE/25
<br> PE/
25
<br> PE/2
5
<br> PE/
25
<br> PE/
25
<br> PE/
25
<br> PE/
25
<br> Oce
l/20
<br> P
E
/
3
2
<br> Ocel/
25
<br> PE/25
<br> P
E
/
2
5
<br> O
c
e
l/
<br> 2
5
<br> PE/
32
<br> Oce
l/25
<br> PE/
32
<br> PE/
25
<br> PE/32
<br> PE/32
<br> P
E
/
3
2
<br> O
c
e
l/
<br> 2
5
<br> O
c
e
l/
<br> 2
5
<br> P
E
-
<br> O
/
3
2
<br> P
E
/
2
5
<br> P
E
/
3
2
<br> O
c
e
l/
<br> 2
0
<br> PE/25
<br> P
E
/
2
5
<br> P
E
/
2
5
<br> P
E
/
3
2
<br> P
E
/
2
5
<br> Ocel/25
<br> P
E
/
2
5
<br> P
E
/
3
2
<br> P
E
/
2
5 O
<br> c
e
l/
<br> 2
5
<br> P
E
/
2
5
<br> P
E
/
2
5
<br> O
c
e
l/
<br> 2
0
<br> P
E
/
2
5
<br> P
E
/
2
5
<br> P
E
/
2
5
<br> O
c
e
l/
<br> 2
0
<br> PE/25
<br> PE/25
<br> PE/25
<br> O
c
e
l/
<br> 2
0
<br> O
c
e
l/
<br> 2
5
<br> P
E
/
3
2
<br> P
E
/
2
5
<br> PE/25
<br> P
E
/
3
2
<br> PE/25
<br> P
E
/
2
5
<br> O
c
e
l/
<br> 2
5
<br> Ocel/25
<br> PE/25
<br> O
c
e
l/
<br> 2
5
<br> P
E
/
2
5
<br> P
E
/
2
5
<br> O
c
e
l/
<br> 2
0
<br> P
E
/
2
5
<br> PE/25
<br> P
E
/
2
5
<br> P
E
/
2
5
<br> P
E
/
2
5
<br> PE/25
<br> O
c
e
l/
<br> 2
5
<br> P
E
-
<br> O
/
3
2
<br> PE/25
<br> PE/25
<br> P
E
/
2
5
<br> P
E
/
1
1
0
<br> P
E
/
3
2
<br> P
E
/
6
3
<br> P
E
/
6
3
<br> PE/90
<br> PE/
50
<br> PE/50
<br> P
E
/
2
5
<br> PE
/6
<br> 3
<br> P
E
/
2
5
<br> PE/32
<br> PE/32
<br> PE/50
<br> PE/63
<br> PE/63
<br> P
E
/
6
3
<br> PE/32
<br> PE/25
<br> PE/25
<br> S
S
10
0
+P1
<br> 1
<br> S
S
10
02
<br> 2
<br> S
S
10
0
+P3
<br> S
S
10
0
+P4
<br> 4
<br> S
S
10
0
+P
<br> 5
A
<br> S
S
10
05
B
<br> 5
B
<br> S
S
2
0
0
<br> 5
4
<br> 5
4
<br> 7
<br> S
S
10
08
<br> 8
<br> S
S
10
09
<br> 9
<br> 3
<br> S
S
10
0
+P2
6
<br> 2
6
<br> S
S
10
010
<br> 10
<br> S
S
10
0
+P3
1
<br> 3
1
<br> 3
2
<br> S
S
2
0
012
<br> 2
1
<br> 4
1
<br> 12
<br> S
S
10
013
<br> 13
<br> S
S
10
014
<br> 14
<br> S
S
10
015
<br> 15
<br> S
S
10
016
<br> 16
<br> S
S
10
0
+PR
5
<br> 18
A
<br> S
S
10
0
<br> 18
A
<br> S
S
10
0
<br> 18
B
<br> 18
B
<br> 17
<br> S
S
10
019
<br> 19
<br> S
S
10
02...
Zahájení řízení - Radotín, obec, obnova vNN, kNN.pdf
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Stavební úřad
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br>
<br> Vaše čj.:
<br> Ze dne: 20.04.2022,07.06.2022
<br> Naše spis.zn.: MU/12330/2022/2860
<br> Naše čj.: MU/18001/2022/SÚ-UŘO2
<br> Počet stran: 9
<br> Počet příloh: 1
<br> Počet stran/svazků příloh: 1
<br> Počet a druh příloh v digit.podobě: 0
<br> Spis.znak/skart.režim: 328.3/A 5
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> XXX XXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> rosik@mesto-lipnik.cz
<br>
<br> Datum:
<br> Vypraveno dne:
<br> 23.8.2022
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLAŠKA
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická č.p.874/8,405 02 Děčín
kterého zastupuje na základě plné moci
ENPRO Energo s.r.o <.>,IČO 28628250,Sokolská č.p.137,757 01 Valašské Meziříčí <,>
<br> (dále jen "žadatel") <,>
<br> I <.>
<br> dne 07.06.2022 podal ohlášení záměru odstranit stavbu podle § 128 odst.1 a 2 zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"),pro stavbu:
<br> Radotín,obec,obnova vNN,kNN
odstranění nadzemního vedení NN do 1kV
<br> IE-12-8007621
<br> na pozemku parc.č.st.52 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.st.65 (zastavěná plocha
a nádvoří),parc.č.st.21 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.st.19/2 (zastavěná plocha
a nádvoří),parc.č.st.77 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.95/11 (ostatní plocha) <,>
parc.č.95/12 (ostatní plocha),parc.č.95/13 (ostatní plocha),parc.č.282 (ostatní plocha) <,>
parc.č.295/2 (ostatní plocha),parc.č.281/1 (ostatní plocha),parc.č.285 (ostatní plocha) <,>
parc.č.149/9 (ostatní plocha),parc.č.268 (ostatní plocha),parc.č.149/44 (ostatní plocha) <,>
parc.č.149/45 (orná půda),parc.č.149/11 (orná půda),parc.č.27/1 (ostatní plocha) <,>
parc.č.269 (ostatní plocha),parc.č.271/1 (ostatní plocha),parc.č.89/2 (ostatní plocha) <,>
parc.č.49 (ostatní plocha),parc.č.100/5 (ostatní plocha),parc.č.100/2 (ostatní plocha)...

Načteno

edesky.cz/d/5608525

Meta

Stavební informace   Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz