« Najít podobné dokumenty

Obec Valašská Senice - Pozvánka na 1. zasedání OVK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valašská Senice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka pro členy okrskové volební komise
OBECNÍ ÚŘAD VALAŠSKÁ SENICE
<br>
<br>
Obec Valašská Senice IČ: 00635774 E-mail: obec@valasskasenice.cz
Valašská Senice 145 DIČ: CZ00635774 DS: 3n4bspj tel.: 571447590
756 14 Francova Lhota č.ú.: 1761001379/0800 www.valasskasenice.cz
<br>
<br>
Pozvánka
<br> Podle § 15 odst.1 písm.e) zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,svolávám
1.zasedání okrskové volební komise,které se uskuteční dne
<br>
29.srpna 2022 ve 14:00 hodin
<br> v kanceláři Obecního úřadu Valašská Senice <.>
<br> Program zasedání:
- složení slibu členů okrskové volební komise
- volba předsedy a místopředsedy okrskové volební komise
- seznámení s činností okrskové volební komise
- organizační pokyny
<br> ______________________________________________________________________________
<br> Účast všech členů a zapisovatele okrskové volební komise je povinná dle § 15 odst.2 zákona
č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí.Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové
volební komise zasílá starosta delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky <,>
případně na adresu,kterou mu sdělili jako adresu pro doručování,na adresu evidovanou
v informačním systému evidence obyvatel,na kterou mají být doručovány písemnosti,nebo na
adresu místa jejich trvalého pobytu a současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce obecního
úřadu.Oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce <.>
<br> Činnost okrskové volební komise při volbách do zastupitelstva obce je ukončena patnáctým
dnem po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí <.>
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXXXX
starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/5608013

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valašská Senice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz