« Najít podobné dokumenty

Obec Lichoceves - Veřejná vyhláška: OOP (uzavírky od 29.8.2022 v Lichocevsi, Velkých Přílepech, Noutonicích, Okoři, Číčovicích a Tuchoměřicích)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lichoceves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška: OOP (uzavírky od 29.8.2022 v Lichocevsi, Velkých Přílepech, Noutonicích, Okoři, Číčovicích a Tuchoměřicích)
Městský úřad Černošice
Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací
Podskalská 19
120 00 Praha 2
<br> Spis.ZN <.>
<br>
výst.: 112421/2022/Bal
<br>
V Praze dne 19.08.2022
<br> Č.j.: MUCE 115440/2022 OSU
vyřizuje:
tel./e-mail:
<br> XXXX XXXXXXXX,kancelář č.dv.XXX
XXX XXX 394 / jana.balejova@mestocernosice.cz
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Opatření obecné povahy č.193/2022
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Černošice,OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací,(dále jen "správní
orgán") příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na
základě návrhu,který dne 8.8.2022 podal
<br> HERKUL a.s <.>,IČ: 25004638,Průmyslová 228,435 21 Obrnice
<br> v zastoupení na základě plné moci
<br> ADSUM spol.s r.o <.>,IČ: 45144991,Lidická 7,273 51 Unhošť
<br>
po projednání s Policií České republiky,Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje <,>
Územní odbor Praha venkov – Západ,Dopravní inspektorát ze dne 18.8.2022 <,>
<br> s t a n o v í
<br>
podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním provozu,ve
znění pozdějších předpisů,opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na sil.č <.>
III/00715,III/2406,III/00710,III/0071,III/0077,III/0078 v Lichocevsi,Velkých Přílepech <,>
Noutonicích,Okoři,Číčovicích a Tuchoměřicích v souladu s § 61 odst.3 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Přechodná úprava bude provedena dle předloženého schváleného dopravně inženýrského
opatření,které je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Dopravní značení bude osazeno :
<br> V termínu: od 29.8.2022 do 25.9.2022 – Etapa 6
<br> od 26.9.2022 do 23.10.2022 – Etapa 7
<br> Z důvodů : stavební práce – oprava povrchu komunikace
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.Provedení a umístění dopravního znač...

Načteno

edesky.cz/d/5604827

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lichoceves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz