« Najít podobné dokumenty

Město Týniště nad Orlicí - Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týniště nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
„2433
<br> ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚcECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NABŘEzí 390/42,123 00 NOVEMESTO,PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVISTE HRADEC KRALOVE
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ RYCHNOV N.KNĚŽNOU.JIRASKOVA 1476,516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
<br> Ill|ll||||||l||||||||||||||||||||l||||||||||||||||||||l|||||||||||||l|
<br> 3397/HRK/2022-HRKM
<br> VÁŠ DOPIS ZN.: Městský úřad Týniště nad Orlicí PŘIJATO DNE: Mírové nám.č.p.90 517 21 Týniště nad Orlici NAŠE CJ.: UZSVM/HRK/3163I2022-HRKM VYŘIZUJE: XXXXXXX XXXXX ÚTVAR: XXXX TELEFON: +XXX XXX XXX XXX E-MAIL: Lenka.Zidkova©uzsvm.cz DATscHRANKA: xSeftbz DATUM: 22.s 2022
<br> Vážená paní starostko,Vážený pane starosto <,>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) Obdržel od ČÚZK podle 5 64 zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.256/2013 Sb.“),aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným Vlastníkem se stavem k 1.8.2022.Spolu s výzvou občanům a informací pro veřejnost jej naleznete na:
<br> https:llwww.uzsvm.cz/seznam-nedostatecne-identiňkovanvch-vlastniku
<br> S odvoláním na zákonné povinnosti Úřadu podle 5 65 zákona č.256/2013 Sb.má Úřad kromě povinnosti zveřejnit tento seznam na svých internetových stránkách způsobem umožňujícím dálkový přístup i povinnost předat tyto údaje Obecnímu úřadu Obce,na jejímž území se nemovitosti nachází.Na základě uvedeného Vám v příloze zasíláme aktualizovaný seznam těchto nemovitostí.V souladu 's ustanovením & 65 odst.2 zákona č.256/2013 Sb.vzniká Obecnímu úřadu povinnost tyto převzaté údaje zveřejnit na úřední desce (ideálně do další aktualizace) <.>
<br> Děkujeme za spolupráci <.>
<br> S pozdravem
<br> VYVĚŠENo; && 1+ <? JOM/'$! Mgr.XXXXX XXXXXXX SEJMUTO: ředitel odboru Odloučené pracoviště
<br> Rychnov nad Kněžnou MĚSTSKÝ ÚŘAD " _ ' „ „._,' Tynišle nad Orj|cf Prllohy: Seznam nemOV|tost| s nedostatecne identlflkovanym vlastnlkem (4x) „ Mírové númósjj 90 517 21 Týnlšíě nad Orl...

Načteno

edesky.cz/d/5604250

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týniště nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz