« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - SEA-Oznámení koncepce - Adaptační strategie Olomouckého kraje na změnu klimatu pro období 2023-2030

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SEA-Oznámení koncepce - Adaptační strategie Olomouckého kraje na změnu klimatu pro období 2023-2030
1
<br>
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
<br> Č.J.: KUOK 84909/2022 V Olomouci dne 8.8.2022
Sp.Zn.: KÚOK/84257/2022/OŽPZ/7149
Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
Datová schránka: qiabfmf
E-mail: m.zeidlerova@olkraj.cz
<br>
<br>
Dle rozdělovníku
<br>
Počet listů: 3
Počet příloh: 2
Počet stran příloh: 328
<br>
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění
pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení k oznámení koncepce
„Adaptační strategie Olomouckého kraje na změnu klimatu pro období 2023 - 2030“ <.>
<br>
Krajský úřad Olomouckého kraje,Odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský
úřad“),jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 29 zákona č.129/2000 Sb.<,>
o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný úřad dle § 22
písm.b) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění
pozdějších předpisů (dále „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“),obdržel dne
2.8.2022 kompletní oznámení koncepce „Adaptační strategie Olomouckého kraje na
změnu klimatu pro období 2023 - 2030“,předkladatelem koncepce je Olomoucký kraj <,>
Jeremenkova 1191/40a,779 00 Olomouc,IČ 60609460,zastoupený na základě plné moci
Ing.Martinem Vokřálem,jednatelem spol.Atregia s.r.o <.>,Vážného 10,621 00 Brno <.>
<br> Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 10c odst.2 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí zasíláme kopii oznámení koncepce „Adaptační strategie Olomouckého kraje
na změnu klimatu pro období 2023 - 2030“ (dále též jen „oznámení koncepce“)
zpracované podle přílohy č.7 k cit.zákonu a sdělujeme vám,že tato koncepce bude
podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d cit.zákona.Koncepce naplňuje dikci
ustanovení § 10a odst.1 pís...

Načteno

edesky.cz/d/5604244


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz