« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Záměr městské části Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-08-23 - Záměr MČBT_5525_2022_Med
ODBOR VŠEOBECNÝ,TUŘANSKÉ NÁM.1,620 00 BRNO
<br>
<br>
<br> MČBT/5525/2022/Med
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
medek@turany.cz
<br> 12.8.2022
<br>
<br>
<br> Záměr městské části Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek
<br>
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v pozdějším znění <,>
<br> zveřejňujeme záměr městské části Brno-Tuřany propachtovat:
<br> pozemek p.č.654,zahrada,v k.ú.Tuřany,o výměře 128 m2
<br>
<br>
<br> Své připomínky a nabídky k uvedenému záměru mohou občané zasílat do 15 dnů od zveřejnění tohoto
<br> záměru:
<br>  písemně na adresu: ÚMČ Brno – Tuřany
Tuřanské náměstí 1
<br> 620 00 Brno
<br>  emailem na adresu: podatelna.turany@brno.cz
<br>  datovou schránkou: f9ubyek
<br>
<br>
<br>
<br>
XXXXXXX XXXXXX
<br> starosta MČ Brno - Tuřany
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: ________________________
<br>
<br> Sňato: ________________________
<br>
<br>
<br>
<br> _________________________________________
<br> razítko a podpis osoby odpovědné za vyvěšení záměru
<br>
<br> situace 1:500
<br>
<br> ZVEŘEJNĚNO OD:
<br> DO:
<br> NAŠE ČJ.:
<br> SPIS.ZN.:
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> DATUM:

Načteno

edesky.cz/d/5600494

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz