« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Záměr městské části Brno-Tuřany pronajmout svěřený nemovitý majetek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-08-23 - Záměr MČBT_5529_2022_Pol
TAJEMNÍK,TUŘANSKÉ NÁM.1,620 00 BRNO
<br>
<br>
<br> MČBT/5529/2022/Pol
MČBT/5529/2022/1
<br> Mgr.XXXX XXXXX
XXXXXXXXX
<br> polak@turany.cz
<br> XX.8.2022
<br>
<br>
<br> Záměr městské části Brno-Tuřany pronajmout svěřený nemovitý majetek
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zveřejňujeme záměr městské části Brno-Tuřany pronajmout:
<br>  nebytový prostor – místnost umístěnou v 1.NP budovy na adrese Tuřanské nám.84/1,č.p <.>
84,která je součástí pozemku p.č.553 v k.ú.Tuřany,o výměře 58 m2 <,>
<br>  nebytový prostor – část místnosti umístěné v 2.NP budovy na adrese Tuřanské nám.84/1 <,>
č.p.84,která je součástí pozemku p.č.553 v k.ú.Tuřany,o výměře 10 m2 <,>
<br>  část střechy budovy na adrese Tuřanské nám.84/1,č.p.84,která je součástí pozemku p.č <.>
553 v k.ú.Tuřany,o výměře 3 m2 <,>
<br> předmět nájmu je vyznačen v situačním plánku,který tvoří přílohu záměru <.>
<br> Své připomínky a nabídky k uvedenému záměru mohou občané zasílat do 15 dnů od zveřejnění tohoto
<br> záměru:
<br>  písemně na adresu: ÚMČ Brno – Tuřany
Tuřanské náměstí 1
<br> 620 00 Brno
<br>  emailem na adresu: podatelna.turany@brno.cz
<br>  datovou schránkou: f9ubyek
<br>
<br>
<br>
XXXXXXX XXXXXX
<br> starosta MČ Brno - Tuřany
<br>
<br> Vyvěšeno: ________________________
<br>
<br> Sňato: ________________________
<br>
<br>
<br> _________________________________________
<br> razítko a podpis osoby odpovědné za vyvěšení záměru
<br>
<br> ZVEŘEJNĚNO OD:
<br> DO:
<br> NAŠE ČJ.:
<br> SPIS.ZN.:
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> FAX:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> DATUM:

Načteno

edesky.cz/d/5600493

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz