« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Nařízení č. 23/2022, kterým se stanovuje maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-08-23 - Nařízení 23_2022
Statutární město Brno
<br> Rada města Brna
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna,Dominikánské náměstí 196/1,601 67 Brno,tel.542 173 590,e-mail: informace@brno.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Nařízení č.23/2022 <,>
<br>
<br> kterým se stanovuje maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění
<br> odjezdu vozidla
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: 26.8.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Datum nabytí účinnosti: 26.8.2022 Strana 2 (celkem 2)
<br>
<br> Statutární město Brno
<br>
<br> Nařízení č.23/2022 <,>
<br>
kterým se stanovuje maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění
odjezdu vozidla
<br> _____________________________________________________________________________________
<br>
Rada města Brna se na 231.schůzi konané dne 10.srpna 2022 pod bodem č.139 usnesla vydat na základě
<br> ustanovení § 4a odst.1 zákona č.265/1991 Sb <.>,o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen,ve znění
<br> pozdějších předpisů,v souladu s položkou č.6 části I.oddílu B výměru Ministerstva financí č.01/2022 ze dne
<br> 3.prosince 2021,ve znění pozdějších změn,kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami <,>
<br> a v souladu s ustanoveními § 11 odst.1 a 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
<br> zřízení),ve znění pozdějších předpisů,toto nařízení (dále jen „nařízení“):
<br>
<br>
<br> Článek 1
<br> Maximální cena
<br>
(1) Maximální cena za přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla činí
<br> 800 Kč <.>
<br>
<br> (2) Maximální XXXX v sobě zahrnuje jízdní výkon na místo,přiložení a odstranění technického prostředku
<br> k zabránění odjezdu vozidla,předání vozidla jeho provozovateli a související administrativní úkony <.>
<br>
<br> (3) Maximální cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního ...

Načteno

edesky.cz/d/5600492

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz