« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Nařízení č. 22/2022, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších nařízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-08-23 - Nařízení 22_2022
Statutární město Brno
<br> Rada města Brna
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna,Dominikánské náměstí 196/1,601 67 Brno,tel.542 173 590,e-mail: informace@brno.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Nařízení č.22/2022 <,>
<br>
<br> kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č.9/2019,kterým se vymezují oblasti
<br> statutárního města Brna,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání
<br> silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy,ve znění pozdějších
<br> nařízení
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: 5.9.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Datum nabytí účinnosti: 5.9.2022 Strana 3 (celkem 2)
<br>
<br>
<br> Statutární město Brno
<br>
<br> Nařízení č.22/2022 <,>
<br>
kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č.9/2019,kterým se vymezují oblasti
statutárního města Brna,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání
<br> silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy,ve znění
pozdějších nařízení
<br> _____________________________________________________________________________________
<br>
Rada města Brna se na 231.schůzi konané dne 10.srpna 2022 pod bodem č.137 usnesla vydat na základě
<br> ustanovení § 23 odst.1 písm.a) a c) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
<br> předpisů,a v souladu s ustanoveními § 11 odst.1 a § 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,toto nařízení (dále jen „nařízení“):
<br>
<br> Článek 1
Změna nařízení
<br> Nařízení statutárního města Brna č.9/2019,kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna,ve kterých
<br> lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou
<br> v souladu s cenovými předpisy,ve znění pozdějších nařízení,s...

Načteno

edesky.cz/d/5600491

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz