« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Oznámení o přerušení dodávky el. energie – 09.09.2022 8:00h – 16:00h

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-08-23 - Oznámení EG.D - Příloha
Brno,Růžová 42/2
Brno,Růžová 43/4
Brno,Růžová 44/6
Brno,Sokolnická 296/8
Brno,Sokolnická 35/2
Brno,Sokolnická 36/6
Brno,Sokolnická 37/10
Brno,Sokolnická 38/12
Brno,Sokolnická 39/14
Brno,Sokolnická 40/16
Brno,Sokolnická 41/18
Brno,Sokolnická 579/18a
Brno,Sokolnická 600/2a
Brno,Sokolnická 736/4
Brno,Tuřanské náměstí 24/27
Brno,Tuřanské náměstí 25/26
Brno,Tuřanské náměstí 26/25
Brno,Tuřanské náměstí 27/24
Brno,Tuřanské náměstí 28/23
Brno,Tuřanské náměstí 29/22
Brno,Tuřanské náměstí 30/21
Brno,Tuřanské náměstí 34/17
Brno,Tuřanské náměstí 746/23a
Brno,Tuřanské náměstí 772/19
Brno,Tuřanské náměstí 804/20
Brno,Tuřanské náměstí 814/21
2022-08-23 - Oznámení EG.D
EG.D,a.s <.>
<br> Lidická 1873/36
602 00 Brno
www.egd.cz
<br> info@egd.cz
<br> Naše značka
220372582
<br> Sídlo společnosti:
České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích <,>
oddíl B <.>,vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400
<br> 1 / 2
<br> EG.D,a.s.Lidická 1873/36,602 00 Brno
<br> Brno,16.08.2022
<br> Věc: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Dovolujeme si Vás upozornit,že v katastru Vaší obce / Vašeho města bude
z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné dočasně
přerušit dodávku elektrické energie.Rozsah přerušení dodávky elektřiny
naleznete v příloze tohoto dopisu <.>
<br> EG.D,a.s.je povinna oznamovat podle ustanovení § 25,odst.5 zákona
č.458/2000 Sb <.>,o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny způsobem
v místě obvyklým,nejméně však 15 dnů předem <.>
<br> Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádat o součinnost,a prosíme Vás
o umístění obsahu oznámení,které je v příloze tohoto dopisu na úřední
desku městského / obecního úřadu,případně o zprostředkování obsahu
oznámení obyvatelům dalším způsobem v místě obvyklým,nejpozději 15
dnů před termínem přerušení dodávky elektřiny <.>
<br> S přátelským pozdravem
<br> EG.D.a.s <.>
<br>
<br> 2 / 2
<br> Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,oprav <,>
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
<br> Dne
09.09.2022
<br>
od 08:00
<br>
do 09.09.2022
<br>
16:00
<br> Obec
Brno
<br> Část obce
Tuřany
<br> Vypnutá oblast:
Vypnutí se týká odběrných míst na ulici Růžová č.p.42/2,43/4 a 44/6 Sokolnická č.p.35/2,36/6 <,>
37/10,38/12,39/14,40/16,41/18,296/8,579/18a,600/2a,736/4 Tuřanské náměstí č.p.24/27,25/26 <,>
26/25,27/24,28/23,29/22,30/21,34/17,746/23a,772/19,804/20,814/21
<...

Načteno

edesky.cz/d/5600490

Meta

Výpadek elektřiny   Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz