« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Nařízení, kterým se stanovují maximální ceny osobní taxislužby na území statutárního města Brna

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-08-23 - Nařízení 24_2022
Statutární město Brno
<br> Rada města Brna
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna,Dominikánské náměstí 196/1,601 67 Brno,tel 542 173 590,e-mail: informace@brno.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Nařízení č.24/2022 <,>
<br>
<br> kterým se stanovují maximální ceny osobní taxislužby na území statutárního města Brna
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: 26.8.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Datum nabytí účinnosti: 26.8.2022 Strana 2 (celkem 3)
<br> Statutární město Brno
<br>
<br> Nařízení č.24/2022 <,>
<br>
kterým se stanovují maximální ceny osobní taxislužby na území statutárního města Brna
<br>
<br>
<br> Rada města Brna se na 231.schůzi konané dne 10.srpna 2022 pod bodem č.138 usnesla vydat na základě
<br> ustanovení § 4a odst.1 písm.a) zákona č.265/1991 Sb <.>,o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,v souladu s položkou č.4 části I.oddílu B výměru Ministerstva financí č.01/2022
<br> ze dne 3.12.2021,kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami,ve znění pozdějších změn,za
<br> podmínek stanovených v ustanovení § 1 odst.6 a § 10 zákona č.526/1990 Sb <.>,o cenách,ve znění pozdějších
<br> předpisů,a v souladu s ustanoveními § 11 odst.1 a § 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,toto nařízení (dále jen „nařízení“):
<br>
<br>
Článek 1
Maximální ceny osobní taxislužby
<br> (1) Maximální ceny osobní taxislužby (dále jen “taxislužba“) na území statutárního města Brna se stanovují
takto:
<br>
a) Maximální ceny pro přepravy vozidlem taxislužby
<br>
<br> Nástupní sazba max.60,- Kč
<br> Jízda max.36,- Kč/km
<br> Stání vozidla max.7,- Kč/min
<br>
<br> b) Maximální ceny pro přepravy vozidlem cestujícího
<br>
<br> Nástupní sazba max.150,- Kč
<br> Jízda max.36,- Kč/km
<br> Stání vozidla max.7,- Kč/min
<br>
<br> (2) Stanovené maximální ce...

Načteno

edesky.cz/d/5600489


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz