« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-08-23 - Záměr MMB_0418168_2022_Vich
č.j.MMB/0418168/2022/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit
<br> právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.prodej části pozemku p.č.225 ostatní plocha,ostatní komunikace o celkové výměře 2 m²
v k.ú.Medlánky
<br>
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> Mgr.Zapletalová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.211 <,>
<br> tel.524173167,e-mail: zapletalova.zuzana@brno.cz)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
č.j.MMB/0418168/2022/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> 2.prodej části pozemku p.č.518/2 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 41 m² v k.ú <.>
Kohoutovice
<br>
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> Mgr.Zapletalová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.211 <,>
<br> tel.524173167,e-mail: zapletalova.zuzana@brno.cz)
<br>
<br>
č.j.MMB/0418168/2022/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br> 3.prodej pozemku p.č.2119/34 ostatní plocha,manipulační plocha,o výměře 122 m² v k.ú <.>
Maloměřice
<br> pronájem pozemku p.č.2119/35 ostatní plocha,manipulační plocha,o výměře 2 m² k.ú <.>
Maloměřice
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> Mgr.Zapletalová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.211 <,>
<br> tel.524173167,e-mail: zapletalova.zuzana@brno.cz)
<br> 4.prodej části pozemku p.č.733/46,oddělené geometrickým plánem č.1645-5088/2022
a v něm označené jako pozemek p.č.733/62 – ostatní plocha o výměře 38 m² k.ú.Nový
...

Načteno

edesky.cz/d/5600488

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz