« Najít podobné dokumenty

Město Týniště nad Orlicí - Veřejná vyhláška_Rozhodnutí_Zrušení a odstranění části odbočky venkovního vedení VN 2368 k trafostanic RK_0133_Albrechtice nad Orlicí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týniště nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška_Rozhodnutí_Zrušení a odstranění části odbočky venkovního vedení VN 2368 k trafostanic RK_0133_Albrechtice nad Orlicí
Městský úřad v Týništi nad Orlicí,odbor — stavební úřad Mírové nám.90,517 21 Týniště nad Orlici
<br> Spiszn.: MÚTý/STAV/2337/2022 C.jí MUTý/STAV/2337/2022—11—ROZh-ODSP-ha Týniště nad Orlici 23.08.2022
<br> Oprávněná úřední osoba: XXXXXXX XXXXXXX E-maíl: hajnova©tynistecz Telefon: XXX XXX XXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ
<br> Městský úřad v Týništi nad Orlici,odbor - stavební úřad,jako stavební úřad příslušný dle/š 13 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),rozhodl ve věci oznámení o záměru odstranit stavbu: Zrušení a odstranění části odbočky venkovního vedeni VN 2368 ktrafostanici RK_0133,název stavby Albrechtice n/O,VN2368,U0511-TSB44,vn,lE-12—2007717 na pozemcích stavební parcely parcelní číslo 235,273,pozemkové parcely parcelní číslo 140/2,140/7,150/1,151/1,152/1,152/3,168/3,168/2,168/4,173/1,173/2,173/3,173/4,173/5,173/6,174/1,174/7,174/9,174/10,174/11,174/13,174/17,174/19,373/1 a 373/35 v katastrálním území Albrechtice nad Orlicí,kterou podal subjekt ČEZ Distribuce,a.5.(IČO - 24729035),Teplická 874/8,Děčín lV—Podmokly,405 02 Děčín takto:
<br> Odstranění stavby: Zrušení a odstranění části odbočky venkovního vedení VN 2368 k trafostanici RK_0133,název stavby Albrechtice n/O,VN2368,U0511-TSB44,vn,|E-12-2007717
<br> na pozemcích stavební parcely parcelní číslo 235,273,pozemkové parcely parcelní čislo 140/2,140/7,150/1,151/1,152/1,152/3,168/3,168/2,168/4,173/1,173/2,173/3,173/4,173/5,173/6,174/1,<.> 174/7,174/9,174/10,174/11,174/13,174/17,174/19,373/1 a 373/35 v katastrálním území Albrechtice nad Orlicí se podle 5 128 odst.4 stavebního zákona
<br> povoluje <.>
<br> Stavba bude obsahovat:
<br> Po vybudování nové ho vedeni mezi PB č.9A a US_RK_8216 na p.č.152/1 v k.ú.Albrechtice nad Orlici bude stávající vedeni VN od PB č.9 k US_RK_8216 zrušeno azdemontováno.Demontáž vedení bude provedena od PB č.9,na kterém se nachází úsekový odpínač US_RK_511 na st.p.č.453 po US__RK_...

Načteno

edesky.cz/d/5600346

Meta

EIA   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týniště nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz