« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Veřejná vyhláška - Pálavské náměstí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Pálavské náměstí
Magistrát města Brna Odbor dopravy se.N.: 5400/OD/MMB/0559992l2021/8 VYŘIZUJE: Mgr.Jitka Pernicova Brno 27.07.2022
<br> Č.J.: MMB/039103712022/PER TEL.! 542 174 757 E-MAIL: pernicova.jitka©brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci II.a III.třídy Pálavské nám.v Brně — MČ Brno - Vinohrady <.>
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br> Ulice Pálavské nám.v Brně - místní komunikace ll.a lil.třídv -- změna místní úpravy provozu na místní komunikaci lt.& Ill.třídy Pálavské nám.- doplnění dopravního značení v návaznosti na
<br> zvýšení bezpečnosti provozu na dotčené pozemní komunikaci
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),obdržel podnět společnosti PLUS pro Vinohrady,2.3 <.>,se sídlem Prušánecká 4172/12,628 00 Brno,IČ 09236201 zaslaný z emailové adresy plusprovinohrady©gmailcom,týkajícího se umístění dopravního značení v lokalitě Pálavské nám.v Brně — MČ Brno-Vinohrady.Na základě tohoto podnětu byla prověřena dopravní situace v dotčené oblasti a společností Brněnské komunikace a.s <.>,Renneská 1 a,Brno.IČ 60733098,zpracovaná Výkresová dokumentace č.01.1 a výkresu 6.02.01 s názvem akce: „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ UL.PÁLAVSKÉ NÁM.— MK“,s datem ČERVENEC 2022,v měřítku 1:500,která řeší zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na dotčené pozemní komunikaci <.>
<br> Návrhy na provedení místní úpravy provozu formou výše uvedených výkresů byly předloženy dotčenému orgánu,Policii České republiky,Městskému ředitelství Policie Brno,Dopravnímu inspektorátu,pracovišti dopravního inženýrství,Kounicova 24,611 32 Brno který je zaevido...

Načteno

edesky.cz/d/5597700

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz