« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - neznámí vlastníci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Marsovice 8_2022
Maršovice
Výzva občanům k přihlášení ke svému vlastnictví nemovitosti je zveřejněna na webu ÚZSVM: https://www.uzsvm.cz/vyzva-obcanum
Název okresu Název obce Název kú OPSUB - typ OPSUB - název OPSUB - adresa Podíl čitatel Podíl jmenov.Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova)
Benešov Maršovice Maršovice u Benešova OFO XXXXXXXX XXXXX adresa neznámá X X XXXX ostatní plocha ostatní komunikace Maršovice u Benešova 691976,č.1210/3 272
Benešov Maršovice Maršovice u Benešova OFO XXXXXXXX XXXX adresa neznámá X X XXXX ostatní plocha ostatní komunikace Maršovice u Benešova 691976,č.1210/3 272
Benešov Maršovice Maršovice u Benešova OFO XXXXXXXX XXXX adresa neznámá X XX XXXX orná půda Maršovice u Benešova 691976,č.784/52 85
Benešov Maršovice Maršovice u Benešova OFO XXXXXXXX XXXX adresa neznámá X XX XXXX ostatní plocha ostatní komunikace Maršovice u Benešova 691976,č.1210/5 85
Benešov Maršovice Maršovice u Benešova OFO XXXXX XXXXXX adresa neznámá X X XXX trvalý travní porost Maršovice u Benešova 691976,č.408/17 234
Benešov Maršovice Maršovice u Benešova OFO XXXXXXXXX XXXXX adresa neznámá X X XXXX orná půda Maršovice u Benešova 691976,č.793/8 238
Benešov Maršovice Maršovice u Benešova OFO XXXXXXXXX XXXXX adresa neznámá X X XXXX orná půda Maršovice u Benešova 691976,č.793/12 238
Benešov Maršovice Maršovice u Benešova OFO XXX XXXXXX adresa neznámá X X XXXX orná půda Maršovice u Benešova 691976,č.1208 284
Benešov Maršovice Maršovice u Benešova OFO XXXXXXX XXXXXX adresa neznámá X X XXXX orná půda Maršovice u Benešova 691976,č.251 130
Benešov Maršovice Maršovice u Benešova OFO XXXXXXX XXXX adresa neznámá X X XXXX orná půda Maršovice u Benešova 691976,č.251 130
Benešov Maršovice Maršovice u Benešova OFO XXXXXXXX XXXXX adresa neznámá X X XXX trvalý travní porost Maršovice u Benešova 691976,č.408/17 234
Benešov Maršovice Mar...
ČJ - UZSVM_SBN_4757_2022-SBNH(1)
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ BENEŠOV <,>
POŠTOVNÍ 2079,256 01 BENEŠOV
<br> 5630/SBN/2022-SBNH
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/SBN/4757/2022-SBNH
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXX XXXX
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX 232
<br> E-MAIL: Jana.Hegerova@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: 4bdfs4u
<br> Městys Maršovice
89
25755 Maršovice
<br> DATUM: 22.8.2022
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
- §§ 64 – 65 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon
Vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) Vám v návaznosti
na ust.§ 64 a § 65 zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální zákon),v příloze
postupuje aktualizovaný seznam nemovitostí,u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován
nedostatečně identifikovaný,tzv.neznámý vlastník,týkající se katastrálních území v územní
působnosti Vaší obce.Data k 1.8.2022 byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřickým
a katastrálním.Výzva občanům k přihlášení ke svému vlastnictví nemovitosti dle § 65 odst.3
zákona č.256/2013 Sb <.>,v platném znění je zveřejněna na internetových stránkách www.uzsvm.cz
v odkaze Nedostatečně identifikovaní vlastníci <.>
<br> Dovolujeme si Vás tímto požádat,abyste v rámci Vašich technických možností zveřejnili
tento seznam na úřední desce Vašeho úřadu <.>
<br> Co se týče připomínek některých měst a obcí k rozsahu seznamů,k tomu uvádíme <,>
že rozesílané seznamy byly ponechány v maximální možné míře v rozsahu,předaném Úřadu
Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním.Možnost skrýt či vymazat některé sloupce tabulek
tak,aby pro veřejnost zůstaly dostatečné údaje o neznámých vlastnících a o majetku pro ně
evidovaném,ponecháváme na jednotlivých městech a obcích <.>
<br> Současně prosíme,pokud by Vám byly známy informace o kterékol...

Načteno

edesky.cz/d/5597682

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz