« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Veřejná vyhláška - vydání 7. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - vydání 7. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 100 fax: 257 280 148,702 237 034 krejcikova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> V Praze dne: 10.8.2022
<br>
Spisová značka: SZ 136271/2019/KUSK ÚSŘ/HS
<br> Č.j.: 102010/2022/KUSK
<br> Vyřizuje: Ing.Krejčíková/257 280 148
<br>
<br>
<br>
<br>
V EŘE J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský
<br> úřad“),jako orgán příslušný k pořizování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje podle § 7 odst.1 písm <.>
<br> a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „stavební zákon“),v souladu s ustanovením § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
<br> řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 42 odst.10 stavebního zákona
<br>
<br> o z n a m u j e
<br>
<br> vydání 7.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a zpracování úplného znění
<br> Zásad územního rozvoje Středočeského kraje po této aktualizaci
<br>
<br> O vydání rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 30.5.2022 usnesením
<br> č.027-16/2022/ZK podle § 7 odst.2 písm.a) a § 36 odst.4 stavebního zákona,v souladu s § 171 až 174
<br> správního řádu.Zastupitelstvo Středočeského kraje zároveň:
<br> - konstatovalo ověření souladu 7.aktualizace Zásad Středočeského kraje s Politikou územního rozvoje ČR
<br> ve znění Aktualizace č.1,2 <.>,3 <.>,5.a 4 <.>,se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Ministerstva
<br> pro místní rozvoj ČR dle ustanovení § 41 odst.2 stavebního zákona;
<br> - rozhodlo v souladu s ustanovením § 172 odst.5 správního řádu o námitkách uplatněných k návrhu
<br> 7.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje <.>
<br>
<br> Č.j.SZ 136271/2019/KUSK ÚSŘ/HS str.2
<br> Vzhledem k rozsahu 7.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje,která řeší koridory pro
<br> veřejně prospěšnou stavbu vodovodu,včetně staveb souvisejících u kor...

Načteno

edesky.cz/d/5597681

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz