« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Záměr pronájmu částí ploch v nemovitostech za účelem umístění technického zařízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu částí ploch v nemovitostech za účelem umístění technického zařízení
M ě s t o L i p n í k n a d B e č v o u
<br>
ve smyslu § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje
<br> záměr pronájmu:
<br>
a.) části plochy zdi domu o výměře cca 1 m2 (viz situační plán) v objektu k bydlení č.p <.>
<br> 1014,ul.Osecká v Lipníku nad Bečvou,který je součástí pozemku parc.č.st.293
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.Lipník nad Bečvou za účelem umístění technologie
určené k distribuci telekomunikačních služeb,zejména vysokorychlostního připojení
k internetu <,>
<br> b.) části plochy zdi domu o výměře cca 1 m2 (viz situační plán) v objektu k bydlení č.p <.>
1030,ul.Osecká v Lipníku nad Bečvou,který je součástí pozemku parc.č.st.1157/1
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.Lipník nad Bečvou za účelem umístění technologie
určené k distribuci telekomunikačních služeb,zejména vysokorychlostního připojení
k internetu <,>
<br> c.) části plochy zdi domu o výměře cca 1 m2 (viz situační plán) v objektu k bydlení č.p <.>
1031,ul.P.Bezruče v Lipníku nad Bečvou,který je součástí pozemku parc.č.st <.>
1158/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.Lipník nad Bečvou za účelem umístění
technologie určené k distribuci telekomunikačních služeb,zejména vysokorychlostního
připojení k internetu <,>
<br> d.) části plochy zdi domu o výměře cca 1 m2 (viz situační plán) v objektu k bydlení č.p <.>
1032,ul.P.Bezruče v Lipníku nad Bečvou,který je součástí pozemku parc.č.st <.>
1159/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.Lipník nad Bečvou za účelem umístění
technologie určené k distribuci telekomunikačních služeb,zejména vysokorychlostního
připojení k internetu <,>
<br> e.) části plochy zdi domu o výměře cca 1 m2 (viz situační plán) v objektu k bydlení č.p <.>
1033,ul.Bratrská v Lipníku nad Bečvou,který je součástí pozemku parc.č.st.1160/1
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.Lipník nad Bečvou za účelem umístění technologie
určené k distribuci telekomunikačních služeb,zejména vysokorychlostního připojení
k internetu <,>
<br> f.) části plochy zdi domu o výměře cca ...

Načteno

edesky.cz/d/5597615


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz