« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Stanovení přechodné úpravy provozu v k.ú. Chvalčov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZK_22_0675_STRABAG_HOSTÝN_DOPRAVNÍ_INFRASTRUKTURA_A_INFORMAČNÍ_CENTRUM_1_001_001
NVB LINE s.r.o <.>
<br> Cukrovar 716
<br> 768 21 Kvasice
<br> www.nvbline.cz
<br> vasut@nvbline.cz
<br> tel.:775 414 531
<br> VYPRACOVAL
<br> KONTROLOVAL
<br> INVESTOR
<br> MATICE SVATOHOSTÝNSKÁ,z.s <.>
<br> VAŠUT
<br> ZHOTOVITEL STRABAG a.s <.>
<br> VÝKRES DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
<br> - 1
<br> PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU
<br> DATUM
<br> NAŠE ZN <.>
<br> 8.6.2022
<br> ZK-22-0675
<br> STAVBA
<br> HOSTÝN - DOPRAVNÍ ÍNFRASTUKTURA
<br> A INFORMAČNÍ CENTRUM
<br> 590 x 297
<br> JANATA
<br> Souhlasíme s přechodnou úpravou provozu a uzavírkou pozemní
<br> komunikace <.>
<br> V souladu s ustanovením § 36 odst.3 zák.č.500/2004 Sb.Správního
<br> řádu se vzdáváme práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí <.>
<br> Dopravní značení,které bude v rozporu s přechodným dopravním
<br> značením,bude dočasně zakryto <.>
<br> P2
<br> - pracovní místo (rekonstrukce silnice III/43731)
<br> - navržené přechodné svislé dopravní značení
<br> - stávající svislé dopravní značení
<br> P2
<br> - zrušené stávající svislé dopravní značení
<br> Legenda:
<br> P2
<br> - obchozí trasa
<br> B
<br> 1
<br> I
S
<br> 1
<br> 1
<br> c
<br> I
S
<br> 1
<br> 1
<br> c
<br> I
S
<br> 1
<br> 1
<br> c
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br> B
<br> 2
<br> 8
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br> O
<br> D
<br> <.>
<br> <.>
<br> <.>
D
<br> O
<br> <.>
<br> <.>
<br> <.>
<br> B
<br> 2
<br> 8
<br> O
<br> D
<br> <.>
<br> <.>
<br> <.>
<br>
<br> D
<br> O
<br> <.>
<br> <.>
<br> N
<br> A
<br>
<br> C
<br> E
<br> L
<br> É
<br> P
<br> L
<br> O
<br> Š
<br> E
<br> M
<br> I
<br> M
<br> O
<br>
<br> B
<br> U
<br> S
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br> I
<br> J
<br> 4
<br> b
<br>
<br> (
<br> n
<br> á
<br> s
<br> t
<br> u
<br> p
<br> )
<br> I
<br> J
<br> 4
<br> b
<br> Místo úpravy
<br> DETAIL MÍSTA ÚPRAVY
<br> místní komunikace
<br> "PARKOVIŠTĚ"
<br> po dobu stavby bude sloužit jako
<br> provizorní točna autobusu
<br> SILNICE III/43731
<br> rekonstrukce stávající části
<br> stavba nové části komunikace
<br> DETAIL PRACOVNÍHO MÍSTA
<br> - částečná uzavírka části silnice II...
PÚP SDZ přechodné MSV_NVB HOSTÝN(3)
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ,ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ
<br> __________________________________________________________________________________________
<br>
<br>
Masarykovo náměstí 137 tel.: + 420 573 501 911 http://www.mubph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail: posta@mubph.cz
<br> Spis.zn.: ODS 519/2022 AlVa3
Čj.: MUBPH 18601/2022
<br> Oprávněná
úřední osoba: Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> Tel./fax: XXX XXX XXX
E-mail: alena.vasinova@mubph.cz
<br> Datum: 17.08.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Matice svatohostýnská,z.s <.>,IČ 00206776,sídlem Svatý Hostýn 115,768 72 Chvalčov <,>
zastoupený spol.NVB LINE s.r.o <.>,IČ 26979675,sídlem Cukrovar 716,768 21 Kvasice <,>
zastoupená paní Barborou Orlovou,DiS,nar.25.02.1987,bytem Hálkova 196,765 02
Otrokovice,adresa pro doručování NVB LINE s.r.o <.>,sídlem Cukrovar 716,768 21
Kvasice
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br>
<br> Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,odbor občanských záležitostí,oddělení dopravně
správní (dále jen „ODS BpH“) podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák.č.361/2000 Sb.“) příslušný orgán
státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové
komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci
a veřejně přístupné účelové komunikaci,na základě návrhu žadatele – spolku Matice
svatohostýnská,z.s <.>,IČ 00206776,sídlem Svatý Hostýn 115,768 72 Chvalčov <,>
zastoupeného na základě plné moci ze dne 09.06.2022,spol.NVB LINE s.r.o <.>,IČ 26979675 <,>
sídlem Cukrovar 716,768 21 Kvasice,zastoupená na základě plné moci ze dne 15.12.2021 <,>
paní Barborou Orlovou,DiS,nar.25.02.1987,bytem Hálkova 196,765 02 Otrokovice <,>
adresa p...

Načteno

edesky.cz/d/5592415

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz