« Najít podobné dokumenty

Město Nymburk - Oznámení [341 kB/pdf]

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nymburk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení [341 kB/pdf]
Oznámení
<br> Ministerstvo životního prostředí,Odbor posuzování vlivů na životní prostředí & integrované prevence,jako příslušný úřad dle & lOf odst.2 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) zaslalo informaci o návrhu koncepce „Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022—2027“ jehož zpracování zajistil předkladatel dle ustanovení & lOe zákona <.>
<br> Do oznámení je možné nahlížet na odboru správy městského majetku Městského úřadu Nymburk,Náměstí Přemyslovců 163,kancelář č.210,v úředních hodinách:
<br> tj.pondělí 8:00 — 17:00 hod středa 8:00 — 17:00 hod
<br> Do oznámení záměru lze nahlédnout i na stránkách Informačního systému SEA na internetových stránkách http://mpz.cz/sea pod kódem MZP289K
<br> Doba zveřejnění je 15 dnů <.>
<br> Ing.XXXXX XXX,P.D.starosta města

Načteno

edesky.cz/d/5589895


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nymburk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz