« Najít podobné dokumenty

Obec Úherce - Oznámení zahájení zjišťovacího řízení záměru - Logistické centrum Limmo alpha, zóna JIH

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Úherce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout soubor (.pdf)
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br>
E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366
<br> Vaše č.j.:
Ze dne:
Naše č.j.: PK-ŽP/11703/22
Spis.zn.: ZN/2857/ŽP/22
Počet listů: 1
Počet příloh: 1
Počet listů příloh:
<br> Vyřizuje: Ing.XXX XXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
Fax: XXX 195 393
E-mail: jan.benes@plzensky-kraj.cz
<br> Datum: 8.8.2022
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému
v kategorii II
<br> Jako příslušný úřad dle § 22 písm.a) zákona,Vám zasíláme v souladu
s ustanovením § 6 odst.5 zákona oznámení záměru
<br> „Logistické centrum Limmo alpha,zóna JIH“ <,>
<br> zpracovaného v rozsahu přílohy č.3 k zákonu a sdělujeme Vám,že tento záměr
bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona <.>
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst.2 zákona
neprodleně o zveřejnění informace o oznámení a o XXX,kdy a kde je možné
do oznámení nahlížet,na úřední desce současně s upozorněním,že každý může
zaslat své písemné vyjádření k oznámení Odboru životního prostředí Krajského
úřadu Plzeňského kraje do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce kraje.Doba zveřejnění je podle ustanovení § 16 odst.2 zákona
nejméně 15 dnů.Zároveň je žádáme v souladu s § 16 odst.2 zákona o vyrozumění
elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou (jan.benes@plzensky-kraj.cz) <,>
popř.písemně,o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce v nejkratším
možném termínu <.>
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky (obce a kraj) a dotčené správní
úřady ve smyslu § 6 odst.6 zákona o zaslání vyjádření k oznámení příslušnému
úřadu nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznáme...
stáhnout soubor (.pdf)
PLZEŇSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
<br> Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno dne:________
Sňato dne: __________
<br>
<br> Na základě § 16 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
<br> prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
<br> na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
<br> OZNAMUJE VEŘEJNOSTI
<br> zahájení zjišťovacího řízení záměru
<br> „Logistické centrum Limmo alpha,zóna JIH“ <.>
<br> Oznámení s obsahem a rozsahem podle přílohy č.3 k zákonu (Environmental
<br> Impact Assessment – EIA),je pro veřejnost k nahlédnutí na Odboru životního
<br> prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje od 9.8.2022 do 8.9.2022
<br> ve zveřejněné pracovní době.Zde je taktéž možné činit si výpisky a opisy <.>
<br> Zapojení veřejnosti je jednou z nejvýznamnějších zásad systému hodnocení
<br> ve smyslu EIA,proto je na stejném místě možné předat do 8.9.2022 písemné
<br> vyjádření <.>
<br> Tato vyjádření budou zohledněna,společně s vyjádřeními dotčených územně
<br> samosprávných celků a dotčených správních úřadů,při zpracování závěru
<br> zjišťovacího řízení,které provede Krajský úřad Plzeňského kraje,Odbor
<br> životního prostředí <.>
<br> Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA
<br> na internetových stránkách CENIA,česká informační agentura životního
<br> prostředí (http://www.cenia.cz/eia),pod kódem záměru PLK1996 <.>

Načteno

edesky.cz/d/5589632

Meta

EIA   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Úherce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz