Obec Úherce

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://www.obecuherce.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Úherce
K Mexiku 94
330 23 Úherce

Datová schránka: ksja4dn
E-mail: uherce@quick.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 09. 2023 Nařízení č. 1/2023 - záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov - zřizovací obvod Nýřany
26. 09. 2023 Seznámení účastníků řízení s podklady pro rozhodnutí ve věci územního rozhodnutí umístění stavby „I
26. 09. 2023 Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí - Modernizace trati Plzeň-Domažlice-st.hranise SRN
26. 09. 2023 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva obce Úherce ze dne 14.03.2023
26. 09. 2023 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2023
25. 09. 2023 Veřejná vyhláška - výzva účastníkům k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí - Modernizace trati
25. 09. 2023 Program veřejného jednání zastupitelstva obce - 21.6.2023
25. 09. 2023 Závěr zjišťovacího řízení záměru - povolení hornické činnosti - Vejprnice
25. 09. 2023 Oznámení a informace - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Modernizace
25. 09. 2023 Program veřejného jednání zastupitelstva obce - 20.09.2023
25. 09. 2023 UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny
25. 09. 2023 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - přeložka silnice I/26 D5- STOD
25. 09. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení - přeložka silnice I/26 v úseku D5
25. 09. 2023 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva obce Úherce ze dne 26.04.2023
25. 09. 2023 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva obce Úherce ze dne 01.02.2023
25. 09. 2023 Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Územní plán Úherce
25. 09. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy-záplavové území Lučního potoka
25. 09. 2023 Státní podpora válečných uprchlíků z Ukrajiny - od 1.7.2023
25. 09. 2023 Informace o výskytu hromadných úhynů volně žijících ptáků - ptačí chřipka
25. 09. 2023 Oznámení o konání veřejného projednávání Aktualizace č.3 ZÚR PK
25. 09. 2023 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva obce Úherce ze dne 21.06.2023
25. 09. 2023 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva obce Úherce ze dne 02.05.2022
24. 09. 2023 Návrh závěrečného účtu obce Úherce za rok 2022 + přílohy
24. 09. 2023 UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny 2
24. 09. 2023 Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kra
24. 09. 2023 Informace o vyúčtování vodného a stočného za rok 2022
24. 09. 2023 oznámení o opravě zřejmých nesprávností v oznámení o zahájení územního řízení na stavbu I_26 D5 – ST
24. 09. 2023 Informace o vyúčtování vodného a stočného za rok 2022
24. 09. 2023 Veřejná vyhláška komunikace - číslo MK 10 c
24. 09. 2023 Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Úherce - Zbůch
24. 09. 2023 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva obce Úherce ze dne 17.5.2023
24. 09. 2023 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva obce Úherce ze dne 28.11.2022
24. 09. 2023 Program veřejného jednání zastupitelstva obce - 26.4.2023
22. 09. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška o stanovení místního koeficientu p
14. 09. 2023 Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
14. 09. 2023 Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí - Modernizace trati Plzeň-Domažlice-st.hranice SRN - 1. stavba
13. 09. 2023 Nařízení č. 1/2023 - záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov - zřizovací obvod Nýřany
12. 09. 2023 Rozpočtové opatření č. 10/23
12. 09. 2023 Program veřejného jednání zastupitelstva obce - 20.09.2023
29. 08. 2023 Rozpočtové opatření č. 9/23
24. 08. 2023 Úherce - veřejnoprávní smlouva dotace kostel 2023
17. 08. 2023 UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny
17. 08. 2023 UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny 2
17. 08. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy-záplavové území Lučního potoka
11. 08. 2023 Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kra
10. 08. 2023 Dokument "Seznámení účastníků ř..." již není dostupný.
04. 08. 2023 Zápis z veřejného jednání zastupitelstva obce Úherce ze dne 21.06.2023
31. 07. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška - vý..." již není dostupný.
25. 07. 2023 Rozpočtové opatření č. 8/23
13. 07. 2023 Rozpočtové opatření č. 7/23

XML