« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Usnesení RM 63 ze dne 15.08.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení RM 63 ze dne 15.08.2022
1
<br>
Město Lipník nad Bečvou
<br>
Rada města
<br>
schválila na své 63.schůzi 15.8.2022 následující
<br>
usnesení
<br>
Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady
EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a v souladu s platnou
legislativou České republiky na ochranu osobních údajů (dále jen GDPR) <.>
<br> Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám
podle ust.§ 16 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve
znění pozdějších předpisů,na Městském úřadě Lipník nad Bečvou,kancelář starosty <,>
nám.T.G.Masaryka 89,Lipník nad Bečvou <.>
<br>
<br> 1933/2022 – RM 63
<br> Program schůze RM
<br> RM po projednání schválila program schůze RM <.>
<br>
<br>
1934/2022 – RM 63
<br> Ověřovatelé zápisu schůze RM
<br> RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXXX <,>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX <.>
<br>
<br>
<br> XXXX/XXXX – RM 63
<br> Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM
<br> RM po projednání:
1.bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy
2.vypouští ze sledování tato svá usnesení:
<br>
1385/2021-RM 47,1789/2022-RM 59,1790/2022-RM 59,1792/2022-RM 59 <,>
1891/2022-RM 61,1892/2022-RM 62,1893/2022-RM 62,1894/2022-RM 62 <,>
1895/2022-RM 62,1896/2022-RM 62,1897/2022-RM 62,1899/2022-RM 62 <,>
1900/2022-RM 62,1901/2022-RM 62,1902/2022-RM 62,1903/2022-RM 62 <,>
<br>
<br> 2
<br> 1904/2022-RM 62,1905/2022-RM 62,1906/2022-RM 62,1907/2022-RM 62 <,>
1908/2022-RM 62,1909/2022-RM 62,1910/2022-RM 62,1911/2022-RM 62 <,>
1912/2022-RM 62,1913/2022-RM 62,1914/2022-RM 62,1915/2022-RM 62 <,>
1916/2022-RM 62,1917/2022-RM 62,1918/2022-RM 62,1919/2022-RM 62 <,>
1920/2022-RM 62,1921/2022-RM 62,1924/2022-RM 62,1925/2022-RM 62 <,>
1926/2022-RM 62,1929/2022-RM 62,1930/2022-RM 62,1931/2022-RM 62 <,>
1932/2022-RM 62 <.>
<br>
<br>
<br> 1936/2022 – RM 63
<br> Doplněk ...

Načteno

edesky.cz/d/5587711

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Stavby   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz