« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - oznámení k NP ul. Trojická 437/20, Praha 2 k.ú. Nové Město HOM-89257/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení k NP ul. Trojická 437/20, Praha 2 k.ú. Nové Město HOM-89257/2022
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
odbor hospodaření s majetkem
<br> Oznamuje
<br> Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění <.>
<br> Záměr
Pronajmout
<br> spol.Infraline s.r.o <.>,IČO: 27113523,na základě výpovědi části předmětu nájmu (dvou kanceláří
ozn.č.2.18 o výměře 15,38 m2 a 2.19 o výměře 15,42 m2) dle NS č.NAN/58/01/004188/2004 ze
dne 31.3.2004 ve znění dodatků č.1 až 5 pouze kanceláře č.4.26 o výměře 48,32 m2 a 4.28 o
výměře 49,55 m2 umístěných ve 4.nadzemním podlaží budovy č.p.427 ul.Trojická 20,Praha 2 <,>
která je součástí pozemku parc.č.1314,vše k.ú.Nové Město <.>
<br> Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně <,>
prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději do posledního dne
zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXXXXX
odbor hospodaření s
majetkem
<br> Telefon: +XXXXXXXXXXXX
<br> Číslo evidenční: HOM-89257/2022
Zveřejněno od: 12.08.2022 do: 27.08.2022
<br> Podpis:
Ing.XXX XXX
Ředitel odboru
<br> Sídlo: Mariánské náměstí X,110 01 Praha 1
Pracoviště: nám.Franze Kafky 1,110 01 Praha 1
<br> tel.: +420-236 001 111
fax: +420-236 007 079

Načteno

edesky.cz/d/5586338


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz