« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Ekonom

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
<br> pracovního místa:
<br>
<br> Ekonom
<br>
Místo výkonu práce: Praha
<br> Sjednaný druh práce: ekonom
<br> Platové zařazení: platová třída 11 dle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových
<br> poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění
<br> pozdějších viz tabulka pod tímto odkazem (po zkušební době možnost
<br> navýšení osobního ohodnocení - příplatek dle schopností,výkonu
<br> a aktivit) mimořádné odměny dle pracovního výsledku
<br> Pracovní poměr: na dobu neurčitou
<br> Práce je vhodná: pro absolventy
<br> Datum nástupu: po ukončení výběrového řízení,příp.dle dohody
<br>
<br>
<br> Charakteristika vykonávané práce:
<br>  Provádění ekonomických rozborů,zpracování statistických výkazů a vyhodnocování
ekonomických ukazatelů v oblasti sociálních služeb
<br>  Kontrola a projednávání finančních plánů příspěvkových organizací zřizovaných krajem
v sociální oblasti (dále jen PO SOC),kontrola hospodaření PO SOC,provádění rozboru a
<br> stanovování návrhů opatření u PO SOC,navrhování a přijímání rozpočtových změn v rámci
<br> rozpočtu PO SOC,závazné ukazatele rozpočtu PO SOC
<br>  Sestavování,kontrola a zpracování čerpání rozpočtu kraje – část Sociální věci,navrhování <,>
přijímání a projednávání rozpočtových změn v rámci rozpočtu SK
<br>  Vyhodnocování neinvestičních a investičních požadavků a potřeb PO SOC
<br>  Předkládání materiálů na jednání orgánů kraje (radě,zastupitelstvu,výborům) dle
zjištěných potřeb
<br>  Spolupráce na realizaci dotačních programů a titulů kraje v sociální oblasti (Středočeský
humanitární fond,dotace na poskytování sociálních služeb,dotační programy v rámci
<br> projektů z Operačního programu zaměstnanost)
<br>
<br> Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona
<br> č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
<br> zákonů,v platném zn...

Načteno

edesky.cz/d/5583593

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz