« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Odbor dopravy a silů. hosp., žádost o stanovení trvalého DZ I/17 Vrdy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 873 nechmacova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> <,>
<br>
<br> Praha: 15.08.2022 Obec Vrdy
<br> IČ: 00236616
<br> Smetanovo náměstí 28
<br> 285 71 Vrdy
<br>
<br> v zastoupení:
<br> Dopravní značení K.H <.>
<br> s.r.o <.>
<br> IČ: 03893278
<br> Potoční 259
<br> 284 01 Kutná Hora
<br>
<br> Číslo jednací: 093013/2022/KUSK-1-DOP/Nech
<br> Spisová značka: SZ_ 093013/2022/KUSK
<br> Oprávněná úřední osoba: XXX XXXXXXXXXX
<br> Značka: DOP/Nech
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ NÁVRHU
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI Č.I/17
<br>
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor dopravy,jako příslušný správní orgán
<br> ve věcech provozu na pozemních komunikacích,podle § 124 odst.4 písm.b) zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále
<br> XXX XXXXX o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,zahájil na základě žádosti obce
<br> Vrdy,IČ: 00236616,Smetanovo náměstí 28,285 71 Vrdy,zast.na základě plné moci
<br> společností Dopravní značení K.H.s.r.o <.>,sídlo: Potoční 259,Karlov,284 01 Kutná Hora <,>
<br> IČ: 03893278 (dále jen „žadatel“) ze dne 19.07.2022,doložené souhlasným stanoviskem
<br> Policie ČR,Krajského ředitelství policie Středočeského kraje,DI XXXXX Hora vydaném pod
<br> č.j.: KRPS-129548-3/ČJ-2022-010506-ZZ ze dne 13.07.2022 a vyjádřením Ředitelství silnic a
<br> dálnic,Správy Praha ze dne 30.05.2022,vedeným pod zn.: 45/21/22-31200-Ny,řízení
<br> o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle § 77 odst.1 písm.b)
<br> zákona o silničním provozu ve věci:
<br>
<br>
<br> STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> V TOMTO ROZSAHU
<br>
<br> Silnice: I/17 Vrdy,Dolní a Horní Bučice;
<br> Dopravní značení: 2x IZ...
Příloha č.2
2022-08-16T12:14:26+0200
XXX XXXXXXXXXX aXXXXXXXXXaacXXXdXXXaaXeXdXXfaXXdXXdcXbX
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Středočeský kraj - Krajský úřad 87b405ab6810532ab02663949a2528c79f9d6508
user_ts

Načteno

edesky.cz/d/5583592

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz