« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy - Domov pro seniory Kladno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Odbor sociálních věcí Zborovská 81/11 150 21 Praha 5 www.kr-stredocesky.cz ID keebyyf
<br> Stránka 1 z 5
<br>
<br> Dodatek č.3
k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby,tedy činnosti nebo souboru
<br> činností podle zákona č.108/2006 Sb.o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů,zajišťujících pomoc a
<br> podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení <,>
<br> na rok 2022
<br> evidenční číslo dodatku poskytovatele:
<br>
<br> S-0385/SOC/2022/3
<br> (dále jen „Dodatek“)
<br>
<br>
<br> I.SMLUVNÍ STRANY
<br> Středočeský kraj
<br> se sídlem: Zborovská 11,150 21 Praha 5
<br> IČ: 70891095
<br> DIČ: CZ70891095
<br> Bankovní spojení: Komerční banka
<br> Číslo účtu: 115-8521400217/0100
<br> (dále jen „poskytovatel“)
<br> a
<br>
<br> název příjemce: Domov pro seniory Kladno
<br> se sídlem: Fr.Kloze 1178,27201,Kladno
<br> Zastoupené: JUDr.Miroslavem Petrákem,ředitelem
<br> IČ: 66318475
<br> Bankovní spojení: Česká národní banka
<br> Číslo účtu: 94-4316141/0710
<br> Číslo účtu zřizovatele: 94-4316141/0710
<br> (dále jen „příjemce“)
<br>
<br> II.ÚVODNÍ USTANOVENÍ
<br>
<br> Smluvní strany spolu uzavřely dne 24.03.2022 Veřejnoprávní smlouvu k zajištění poskytování
<br> sociální služby,tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č.108/2006 Sb <.>,zajišťujících
<br> pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení
<br> na období,kterým je rok 2022 č.S-0385/SOC/2022 (dále jen „Smlouva“) ve znění pozdějších
<br> dodatků,jejímž předmětem bylo vymezení práv a povinností obou smluvních stran při poskytnutí a
<br> použití účelové dotace nebo příspěvku (dále jen „dotace“) pro poskytovatele sociálních služeb <.>
<br> Dotace poskytnutá na základě Smlouvy byla poskytnuta v souladu s podmínkami pro poskytování
<br> dotací stanovenými v „Metodice dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2022“ (dále jen
<br> „Metodika SK“) a „Metodice Ministerstva práce a sociálních věcí pr...

Načteno

edesky.cz/d/5583590


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz