« Najít podobné dokumenty

Město Liberec - Informace o odtahu na úřední desku - Žitavská, areál garáží, p.p.č. 818/4 Růžodol I - 3 autovraky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Liberec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

[1.12 MB]3_AUTOVRAKY_-_areal_garazi_Zitavska.pdf
Stránka 1 | 2
<br>
Telefon
485 243 111
<br> IČ
00262978
<br> Elektronická podatelna
posta@magistrat.liberec.cz
<br> E-mail
info@magistrat.liberec.cz
<br> Web
www.liberec.cz
<br> Datová schránka statutárního města Liberec
<br> (Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u
<br>
<br> M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C
<br> Odbor životního prostředí
<br>
nám.Dr.E.Beneše 1/1,460 59 Liberec
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Liberec
<br> CJ MML 174228/22
<br> SZ CJ MML 155295/22
<br> Mgr.Ondráčková/485 244 889 11.8.2022
<br> Počet listů 1 Počet příloh 0 Počet listů,sv.příloh 0
<br>
<br>
<br> Informace o umístění odstavených vozidel
<br>
<br> Magistrát města Liberec – odbor životního prostředí zjistil dne 13.7.2022 na pozemku p.č.818/4
<br> v k.ú.Růžodol I v blízkosti Žitavské ulice v Liberci v areálu garáží tři odstavená vozidla tovární značky
<br> ŠKODA 120 (bílé barvy,bez RZ a zjištěného VIN kódu),AUDI 80 (červené barvy,bez RZ
<br> a zjištěného VIN kódu) a Volkswagen Passat B5 (stříbrné barvy,bez RZ,VIN kód
<br> VWVZZZ3BZ3E157681).Odstavená vozidla byla v souladu se zněním § 105 zákona č.542/2020 Sb.<,>
<br> o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon“) přemístěna dne 22.7.2022 na vybrané
<br> parkoviště <.>
<br>
<br>
<br> Poučení:
<br>
<br>
<br> Po marném uplynutí lhůty 1 měsíce od zveřejnění výzvy k odstranění odstaveného vozidla jeho
<br> vlastníkem a v případě nemožnosti identifikace odstaveného vozidla nebo jeho vlastníka od zveřejnění
<br> výzvy k odstranění odstaveného vozidla na úřední desce,zajistí obecní úřad v souladu s ustanovením
<br> § 105 odst.3 zákona předání odstaveného vozidla osobě oprávněné ke sběru vozidel s ukončenou
<br> životností,která zajistí jeho řádné odstranění.Náklady spojené s postupem podle odstavců 2 a 3
<br> je povinen uhradit obci vlastník odstaveného vozidla; to neplatí,pokud prokáže,že mu bylo vozidlo
<br> odcizeno <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXX v.r <.>
vedoucí odbo...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Liberec
25. 09. 2022
25. 09. 2022
25. 09. 2022
25. 09. 2022
25. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Liberec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz