« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - 095 - ČT - Mezibranská, 21.-22.9.22

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

095_-_CT_-_Mezibranska_21-22922.pdf
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PID PRAHA1 Odbor péče o veřejný prostor
<br> "i MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
<br> ČESKÁ TELEVIZE Na hřebenech 11 1 132/4 Podoh
<br> 147 00 Praha 4 00027383
<br> XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Č.j.Vyřizuje / linka Datum UMCPI 356327/2022/0PVP/095/SD Barbora Soidátová/345 16.08.2022
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,odbor péče o veřejný prostor,jako příslušný správní úřad dle ust.5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dálejen zákon o silničním provozu) a podle ust.5 171 a & 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,Správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podané dne 10.08.2022 a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Kraj ské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dOpravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.& 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Mezibranská v Praze ]
<br> spočívající vumístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci vrozsahu B 28 + E 13 dle přiložené dokumentace,kteráje nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno vsouladu svyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy _ odboru služby dopravní policie ze dne 03.01.2022,Č.j.KRPA-1758—1/ČJ-2022-0000DŽ,TP 65/TP 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> b) Dopravní značky musí být vretlcxním provedení vzákladni velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích.Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno vnímání dopravní situace <.>
<br> Úřad městské.části P...

Načteno

edesky.cz/d/5583468

Meta

Dopravní informace   Filmování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz