« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - OOP Automat území P1 akce Zažít město jinak 2022 17.09.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20220816091924150.pdf
V MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 * ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PID Odbor péče o veřejný prostor Oddělení dopravy |_ Auto*Mat,z.s.Vodičkova 704/36
<br> Nové Město
<br> 110 00 Praha 1 IČO: 22670319 Mgr.XXXXXX XXXXXX tel.: XXX XXX XXX
<br> Č.j.Vyřizuje / linka Datum UMCPl 356995/2022/OPVP/142/MO Zuzana Mocová/302 16.08.2022
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,Odbor péče o veřejný prostor,jako příslušný správní úřad dle ust.& 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle ust.X XXX a & 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu _ na pozemních komunikacích Opatovická,V Jirchářích,Černá,Novomlýnská,Praha 1,podané dne 04.08.2022 a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.© 77 odst.1 písm.0),odst.5 á š 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Opatovická,V Jirchářích,Černá,Novomlýnská v Praze 1
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v rozsahu dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno vsouladu svyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 09.08.2022,Č.j.KRPA-252400-10/ČJ-2022-0000DŽ,TP 65/TP 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> Úřad městské části Praha 1
<br> Vodičkova 18,CZ-l 15 68 Praha 1
<br> tel.: +420 221 097 111,fax: +420 221 097 778 posta©prahal.cz,www...

Načteno

edesky.cz/d/5583467

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz