« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - 096 - ČT - Štěpánská, Václavské nám., 29.-30.9. + 16.10.22

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

096_-_CT_-_Stepanska_Vaclavske_nam_29-309__161022.pdf
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PID
<br> '! MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 PRAHA'I Odbor péče o veřejný prostor
<br> ČESKÁ TELEVIZE Na hřebenech II 1132/4 Podoh
<br> 147 00 Praha 4 000273 83
<br> XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Č.j.Vyřizuje / linka Datum UMCPl 356337/2022/OPVP/096/SD Barbora Soldátová/345 16.08.2022
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,odbor péče o veřejný prostor,jako příslušný správní úřad dle ust.& 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle ust.& XXX a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podané dne 10.08.2022 a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.š 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Stěpánská,Václavské náměstí V Praze 1
<br> spočívající vumístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci vrozsahu B 28 + E 13 dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> &) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno vsouladu svyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy * odboru služby dopravní policie ze dne 03.01.2022,Č.j.KRPA—1758—1/ČJ-2022-0000DŽ,TP 65/TP 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> b) Dopravní značky musí být vreflexnírn provedení vzákladní velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích.Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno vnímání dopravní situace <.>
<br> Ú...

Načteno

edesky.cz/d/5583466

Meta

EIA   Dopravní informace   Filmování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz