« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - oznámení o zahájení územního řízení, stavebník: Technické služby Lipník n.B., p.o., stavba: Veřejné osvětlení Loučka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení zahájení řízení VO Loučka situace.pdf
|: 299111
<br> 10:91:21
<br> Q.mam:
<br> i! mv:
<br> $a“
<br> Distribuční vedenl ČEZ Distribuce - kabelové vedení
<br> ' ?: 1“ sš *.: % N % % “Tě LEGENDA SÍTÍ VAKPR-vodovod.<.> ___________ VAKPR-rozvod NN _ VAKPR-kanalizace Sdělovací vedeni CETIN
<br> T___—___—_—._' __!BŠEĚOÉYĚHBLI _
<br> ÍŽÉŽÁG/ Zlá? ' M/m/a/„zagz/„i/fagyw 2 % „».„Áýfz
<br> Distribuční vedeni ČEZ Distribuce - nadzemní beden!
<br>.".\.— vvn—M'Wf
<br> WÁŠ—.:,„.W-„ UĚAD L“* 1151 gacvca
<br> /(/
<br> LELJ ;] _ M „O) Je š S „ :; Fi _ 9: GB a ! Ě ! c % Ě : O “a * á & & c = " $ 5.<.>.<.> l dc „ _ dy = 52 = v.<.> —,a | Š aa,& a "3 a n : & „.<.>._ m ;; % % > 55 “i: \ ha“ na.<.>.5 "3 B.- W 9 $ \ \ „ O [ © EL š : Ě < ; Š % „s : % Ě — a E __ („ “Ě.<.> <.>,-_“- m % „ s s „ % % " * “\ m ě * s =.; € a a ; © * 3 % „ „," Q.2 a.* RŠ 35 m ale “3 s:.„:? / & 21% (3 8 \l % š % š „ „£ szz-nr ; m!? / _ _ ".<.>,| ?; _ k „Š =,_ 55 a 33 3 g,a a % “;—.9 H 5 A A,_Š.=; „.h 55 =,<,> r'.=.': ___ ř <.>,-Ě “É „ i % šu- & '.\ Š yt: uv AV Až As.“ „ E.„""“,_ Ě nn.-.-.<.> \ = ? se| ::N 5 _“.s.<.> i“ * i." n _2 _,3 „É „._ ul ""P" “— “'"—a-.; (% Fn.„% „ s * » Ě __ „',; v R.& “Qi.".<.> www!,& % š < V)." ' 5 :: € _“ ír: : * a - := g/._ „.\ £ “ dě Š a? L a “3 : i" ' “,»“ ""'— IV až g.<.>.er 3 „W,<.> n.\ o : -- q! _ „u,+M (&.<.> „ _ % Ši Č <.>,Š a a __ "Ě : Ě _ W - “5 _ run-4% „; »? “Gel „,<.> ČŠ 5.9 f 1m (En-.=.<.>.<.>.bn-aw“ mi?—'“ & CG : a =: _; ",<.>,__ 5 + zat?m m?l ': i! ' “E :S.mnam „ „E =.egg.— & u „„ G ».;„„.& =< ve.-7 _ „„ “Ě “& „Ě := = “Ě % “3 * š.“ ' m “" s „ ' - “Ě Q „3 se; % “Ě,d'a" % _ “.„,* „ “ž 15 _.É „ % q * * - - „ E! %,a E da až y_n _ „„ \ Ě ___.<.> -.r: gk 2,£ ; a ] Fw „ “.s *=: 55 iš &* ; „ gm.& “Š ' :Í * Ě % n ' cg * * E.\ : < \ z? n 7 = _ :? Š aš.<% % % D s; % |,A a.' £ Í 'b—W— “Ě f' cš &.<.> _.? 5“ i ' _ ' IV " ;; $.<.> : & fr ir 4 „,;—„= < „a 33%“ “% 3.: „%$ % =\ „!Q "' ; dě“ „ s „.“B % : Ě ! dě " se š,; v š ! _n (* Ú; „ 5% iš si |!.: a.A -4 $ c 'i'-.“3 - r,“ G:— 6% » "»“ &' " \.<.>._ "“ “Š a a až až “ "*“ š - * ...
ÚR Oznámení o zahájení řízení VO Loučka.pdf
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Stavební úřad
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br>
<br> Vaše čj.:
<br> Ze dne: 26.10.2022
<br> Naše spis.zn.: MU/23301/2021/1228
<br> Naše čj.: MU/17419/2022/SÚ-UŘLIP1
<br> Počet stran: 5
<br> Počet příloh: 1
<br> Počet stran/svazků příloh: 1
<br> Počet a druh příloh v digit.podobě: 1 situace
<br> Spis.znak/skart.režim: 328.3/A 5
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> cervekova@mesto-lipnik.cz
<br>
<br> Datum:
<br> Vypraveno dne:
<br> 12.08.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
Technické služby Lipník nad Bečvou,p.o <.>,IČO 00097811,se sídlem Za Porážkou č.p <.>
1142/27,751 31 Lipník nad Bečvou
<br> (dále jen "žadatel") podala dne 26.10.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby:
<br> „Veřejné osvětlení,Lipník nad Bečvou – Loučka“,obnova veřejného osvětlení v Lipníku
nad Bečvou VI- Loučka (dále jen „stavba“)
<br> na pozemcích parc.č.st.115 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.st.117 (zastavěná plocha
a nádvoří),parc.č.41 (ostatní plocha),parc.č.53/2 (ostatní plocha),parc.č.69 (ostatní
plocha),parc.č.75/3 (ostatní plocha),parc.č.966/15 (ostatní plocha),parc.č.1052/9 (ostatní
plocha),parc.č.1375/1 (ostatní plocha),parc.č.1375/2 (trvalý travní porost),parc.č.1381/1
(ostatní plocha),parc.č.1396/1 (ostatní plocha),parc.č.2565/8 (ostatní plocha),parc.č <.>
2588/1 (ostatní plocha),parc.č.2595/1 (ostatní plocha),parc.č.2612/1 (ostatní plocha) <,>
parc.č.2625/6 (vodní plocha),parc.č.2626 (vodní plocha),parc.č.2627/1 (vodní plocha) <,>
parc.č.2627/33 (vodní plocha),parc.č.2643/2 (ostatní plocha),parc.č.2643/9 (zahrada) <,>
parc.č.2643/10 (ostatní plocha),parc.č.2643/11 (zahrada),parc.č.2643/12 (zahrada) <,>
parc.č.2643/13 (ostatní plocha),parc.č.2643/14 (ostatní plocha),parc.č.2643/15 (ostatní
plocha),parc.č.2643/18 (ostatní plocha),parc.č.2643/20 (ostatní plocha),parc.č.2643/37
(ostatní plocha...

Načteno

edesky.cz/d/5582777

Meta

Stavební informace   Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz