« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: komunikace II. třídy Hornoměcholupská v MČ Praha 15

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: komunikace II. třídy Hornoměcholupská v MČ Praha 15
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 Odbor dopravy vÁš DOPIS ZN.: |_ __I SPISOVÁ ZNAČKA: sz ÚMČ P15 37388/2022 » ČJ.: ÚMČ P15 39166/2022/OD/JPr UŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 VYŘIZUJE: Mgr.XXXX XXXXXXXXXXX Vyvěšeno dna: Sajmulo dne: TEL.: XXX XXX XXX FAX— 281 003 611 E-MÁIL: jana.prochazkova©praha15.cz lin-R „& / IŽM DS: nkybvp5 Pořadové giloi : Pečenka?— DATUM: 15.08.2022 |_ _| VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy příslušný podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a obecně závazné vyhlášky číslo 55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ust.& 171 a & 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,zahajuje dnešním dnem řízení o návrhu opatření obecné povahy,a předkládá návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ust.& 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozděj ších předpisů,spočívající v umístění dopravního značení na místní komunikaci II.třídy Hornoměcholupská v MČ Praha 15 (v úseku od supermarketu LIDL k čerpací stanici Shell),dle přiložené situace dopravního značení (D.1.7.2,D.1.7.3 2a,D.1.7.3 2b),která je nedílnou součástí tohoto návrhu opatření obecné povahy,z důvodu kolaudace dokončené stavby,za níže uvedených podmínek pro jeho realizaci: &) Knavrhované změně místní úpravy provozu se písemně vyjádřil dotčený orgán Policie ČR,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy,Odboru...

Načteno

edesky.cz/d/5582742

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz