« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s akcí "Motorkářů Road Cirkus - noční sprint" na místní komunikaci I. tř. ul. Horní v Ostravě-Dubině.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1139.pdf
sari/sad řťq'/lo?2 <.>
<br> Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
odbor dopravy a komunálních služeb
<br> Vaše značka:
<br> ze dne:
<br> C.j.: JIH1077782/22/ODK/Baň
<br> Sp.zn.S-JIH/077598/22/ODK/2
<br> Vyřizuje: XXXXX B aňková
<br> Telefon: +XXX XXX XXX XXX
<br> Fax: +420 599 430 340
<br> E-mail: pavla.bankova@ovajih.cz
<br> Datum: 15.8.2022
<br> ~,<.>.~_.<.> __.<.>.<.>.__.<.> <.>,<.> ~
Magistrát města Ostravy
<br> odbor vnitřních věcí
<br> písemnost ev.Č.:
<br> vyvěšena dne
<br> sňata dne
<br> za správnost
<br> 15 -09- 20[2
<br> XXXXX XXXXX,DiS <.>
<br> souběžně zveřejněna na internetu ; ~ ;
<br> rozdělovník
<br> v i i v
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Ostrava-Jih,odbor dopravy a komunálních služeb,jako
<br> věcně a místně příslušný silniční správní úřad pro místní komunikace III,a IV.třídy na území městského
<br> obvodu Ostrava -- Jih,podle § 40 odst.4 písm.a) b) a dále dle odst.5 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
<br> komunikacích,ve znění pozděj ších předpisů (dále j en „zákon o pozemních komunikacích") a padle § 124 odst <.>
6 a § 77 zákona č.3 61 /2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> jen „zákon o silničním provozu") vykonávající podle § 61 a § 139 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu
<br> s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Ostravy č.14/2013 - Statut města Ostravy,ve znění
pozdějších předpisů,působnost věcně a místně příslušného správního orgánu pro místní komunikace III.a IV <.>
tř.a veřejně přístupné účelové komunikace na území Městského obvodu Ostrava-Jih,na základě předání
žádosti zástupcem odboru dopravy Magistrátu města Ostravy z důvodu vhodnosti také pro místní komunikaci
I.tř.ul.Horní v Ostravě-Dubině,na základě předání žádosti z důvodu vhodnosti zástupcem Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje také pro ...

Načteno

edesky.cz/d/5582189

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz