« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č. 39/2020 ve věci "CTP Administrativní objekt na náměstí Republiky, Ostrava, 2. fáze" na pozemcích parc. č. 2625/2, 2627/4, 2635/1, 2635/2, 2635/69, 2635/76, 2635/80, 2635/83, 2637, 2727/1, 2727/35, 2727/37, 2727/40, 2727/41, 2727/42, 2727/44, 3626/2 v k. ú. Moravská Ostrava.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1138.pdf
Magistrát města Ostravy odbor vnitřních věci Magistrát města Ostravy Odbor územního plánování a stavebního řádu Vaše značka: Ze dne: Č.j.: Sp.zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Datum: SM O/4 51642/22/UPaS R/Mar S-SMO/401860/22/ÚPaSŘ Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXX XXX mmartinakova@ostrava.cz XX.srpna XXXX Vypraveno: 15.srpna 2022 písemnost ev,Č.: Vyvěšena dne sňata dne ‚4ř738 15 -ca- 2022 za správnost XXXXX XXXXX,Di souběžně zveřejněna na internetu Dle rozdělovníku Oznámení Zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí Č.39/2020 Dne 30.06.2022 podal žadatel CTP IQ Ostrava,spol.s r.o <.>,IČO 28085990,se sídlem CTPark Humpolec 1571,396 01 Humpolec (dále jen „žadatel"),zastoupený na základě piné moci Ing.Josefem Bromem,ICO 41041356,s místem podnikání Zahradní 410,747 69 Pustá Polom,žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č.39/2020 o umístění stavby „CTP Administrativní objekt na náměstí Republiky,Ostrava,2.fáze" na pozemcích parc.č.2625/2,2627/4,2635/1,2635/2,2635/69,2635/76,2635/80,2635/83,2637,2727/1,2727/35,2727/37,2727/40,2727/41,2727/42,2727/44,3626/2 v k.ú.Moravská Ostrava.Územní rozhodnutí č.39/2020 vydal Magistrát města Ostravy,odbor územního plánování a stavebního řádu dne 04.06.2022 pod č.j.SMO/257165/20/UPaSR/Mar a toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 08.07.2020 (ve znění opravného rozhodnutí č.j.SMO/349595/20/UPaSR/Mar ze dne 14.07.2020,které nabylo právní moci dne 15.08.2020) Popis stavby dle územního rozhodnutí č.39/2020: Stavba je navržena poblíž křižovatky ulic 28.října a Vítkovická,západně od stávající administrativní budovy 1.fáze (CTP — Administrativní objekt na náměstí Republiky; Tieto Towers) v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz.Administrativní objekt je situován v lokalitě na volné ploše zeleně.Z jižní strany je záměr vymezen polyfunkčními domy,ze západní strany panelovou komunikací.Na severní straně se mezi navrhovaným objektem a ulicí 28.října nacházejí dvě vily sloužící pro administrativu.Předmětem záměru jsou ...

Načteno

edesky.cz/d/5582188

Meta

Pronájem   Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz