« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 4/2022ÚMOb Nová Ves Druh práce samostatný referent společné státní správy a samosprávy Termín pro podání přihlášky 29. 8. 2022 do 9:00 hodin

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1135.pdf
ťO(5Z ‚ (10Z2~ ~
<br> Agend.číslo: 4/2022/VŘ
Čj.NVES/1673/22
<br> Statutární město Ostrava — Úřad městského obvodu Nová Ves
<br> Rolnická 139/32,70900 Ostrava-Nová Ves
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č.4/2022
<br> Tajemnice ÚMOb Nová Ves vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa v rámci Úřadu městského obvodu
<br> Nová Ves <.>
<br> Druh práce: samostatný referent společné státní správy a samosprávy
<br> Charakteristika vykonávané práce:
<br> zpracování návrhu rozpočtu,provádění veškerých úprav rozpočtu (rozpočtář),zpracování objednávek; personální
<br> záležitosti — administrace spojená s přijímáním zaměstnanců v rámci veřejně prospěšných prací,komunikace s úřadem
<br> práce; zástup za účetní
<br> Místo výkonu práce: území statutárního města Ostravy
<br> Předpoklady: - státní občan ČR nebo cizí státní občan,který má v rámci ČR trvalý pobyt
<br> - dosažení věku 18 let
<br> - způsobilost k právním jednáním
<br> - bezúhonnost
<br> - ovládání jednacího jazyka
<br> Požadovaná kvalifikace:
<br> vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
<br> Jiné požadavky:
<br> - zkouška zvláštní odborné způsobilosti do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru
<br> Výhodou je
<br> znalost e-spisu,znalost systému OINIS,zkouška zvláštní odborné způsobilosti,řidičský průkaz sk.B,pracovní poměr
<br> u statutárního města Ostravy min.2 roky (pracoviště magistrátu nebo úřadů městských obvodů)
<br> Uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku,která musí obsahovat:
<br> - jméno,příjmení,titul uchazeče
<br> - datum a místo narození uchazeče
<br> - státní příslušnost uchazeče
<br> - místo trvalého pobytu uchazeče
<br> - číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního občana
<br> - druh práce (pracovní místo),o kterou se uchází -- číslo výběrového řízení
<br> - datum a vlastnoruční podpis uchazeče
<br> Pozn.: přihláškou se rozumí samostatný doklad,nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise,osobním dotazníku <,>
<br> průvodní...

Načteno

edesky.cz/d/5582185

Meta

Rozpočet   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz