« Najít podobné dokumenty

Obec Kočov - Rozhodnutí o registraci KL do ZO Kočov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o registraci KL (1.36 MB)
Městský úřad Planá adresa: náměstí Svobody čp.1 PSC: 34815 C.j.: 4454/2022/PL/T AJ
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Městský úřad v Plané,ve smyslu ustanovení & 6 písm.(1) až g) zák.č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák.o volbách do zastupitelstev obcz),jako příslušný registrační úřad podle ustanovení & 21 odst.3 zák.o volbách do zastupitelstev obcí,přezkoumal podle ustanovení & 23 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí kandidátní listinu volební strany (ve smyslu ustanovení 5 20 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí) s názvem KOČOVÁCI pro volby do zastupitelstva obce Kočov,konané ve dnech 23.a 24.9.2022,a rozhodl takto:
<br> Podle ustanovení 5 23 odst.3 písm.a) zák.o volbách do zastupitelstev obcí o registraci kandidátní listinyvvolební strany typu Sdružení nezávislých kandidátů s názvem KOCOVACI <.>
<br> Odůvodnění <.>,<,> Dne 22.6.2022 v 14:45 hod.podala volební strana s názvem KOCOVACI kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce Kočov,konané ve dnech 23.a 24.9.2022 <.>
<br> Kandidátní listina včetně příloh byla podána ve stanovené lhůtě a obsahovala veškeré náležitosti dané zákonem o volbách do zastupitelstev obcí.S ohledem na výše uvedené proto registrační úřad rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení Proti tomuto rozhodnutí se podle ustanovení 5? 59 odst.2 zák.o volbách do zastupitelstev obcí může volební strana,která podala kandidátní listinu,domáhat do 2 pracovních dnů od jeho doručení uvedeného rozhodnutí ochrany u soudu,kterým je podle & 61 zákona o volbách do zastupitelstev obcí příslušný Krajský soud: Krajský soud v Plzni <.>
<br> Rozhodnutí se podle ustanovení 5 23 odst.4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí považuje za doručené třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu,který rozhodnutí vydal.„;gá %
<br> (i) \
<br> ng aiv &% %: “ * \ o
<br>.Mgr.Tereza ufalová,MBA
<br> VN
<br>,<.> : U N
<br>.<.>.<.>.<.>...

Načteno

edesky.cz/d/5580825


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz