« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - 048 - VV NOOP OOP ST

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

048_SCAN_OOP_ST_PLANEK.pdf
V MĚSTSK/x čÁsr PRAHA 1
<br> * URAD MESTSKE CASTI PID
<br> PRAHA,Odbor péče o veřejný prostor Oddělení dcpravy
<br> Gestin Holding,s.r.o <.>
<br> Na poříčí č.1040/10
<br> 110 00 Praha 1 — Nové Město IČ: 283 91 306
<br> XXXX XXXXXXXXXX
<br> tel.č.: +XXX XXX XXX 151 IDDS: cajd9ge
<br> Váš dopis zn.Č.j.„ Vyřizuje / linka Datum UMC Pl 27043l/2022/OPVP/048/KT Pavel Kotlár/ 386 15.08.2022
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,odbor péče o veřejný prostor,oddělení dopravy,jako příslušný silniční správní úřad dle ust.5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“) a podle ust.5 171 a ust.& 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,(správní řád) na základě posouzení Žádosti společnosti Gestin Holding,s.r.o <.>,se sídlem Na poříčí č.1040/10,P1aha 1 _ Nové Město,IČ 283 91306,PSČ: 110 00 o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul.V celnici č.2079/7,Praha 1 — Nové Město podané dne 16.06.2022,a po projednání sorgánem Policie ČR,Krajského ředitelství policie hl.rn.Prahy odboru sluzby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.& 77 odst.1 písm.0),odst.5 & š 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,(zákon o silničním provozu) a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> spočívající v odstranění (zatření — výbrusu) stálého vodorovného dopravního značení č.V 10d (Parkovací pruh) v délce 2x » 2,1 m a kolmo kchodníku 2x — 2,0 m dlc místní situace a č.V 12a (Žlutá klikatá čára) v celém lozsahu — 10,0 rn x 2,0 m Ve vyznačení (rozšíření stávajícího) stálého vodorovného dopravního značení č.V 12a (Žlutá klikatá čára) v délce 0 2x — 2,0 m vcelkové délce 14,0 m a šíří 2,0 rn,č.V 10d (Parkovací pruh) — kolmo kchodníku 2x — 2,0 m dle místní situace na místní komunikaci IH.tř.v lokalitě 111.V celnici č.2079/...

Načteno

edesky.cz/d/5580795

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz