« Najít podobné dokumenty

Obec Lichoceves - Záměr pronájmu Lichocevské hospody v budově čp. 40 v Lichocevsi

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lichoceves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu Lichocevské hospody v budově čp. 40 v Lichocevsi
Strojově čitelný text Záměru čj.OD116/22-2
<br> 1/3
<br> OBEC LICHOCEVES
Lichoceves čp.20,PSČ 252 64,tel.220 930 556,725 021 466,e-mail obec@lichoceves.cz
<br>
<br> V Lichocevsi dne 11.srpna 2022
Projekt: Majetek obce (Nemovitosti ve vlastnictví obce)
Naše čj.: OD116/22-2
<br>
<br> Záměr pronájmu
Lichocevské hospody v budově čp.40 v Lichocevsi
<br>
<br> Obec Lichoceves podle ustanovení § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
<br> zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s usnesením zastupitelstva obce Lichoceves
<br> ze dne 26.6.2019 zveřejňuje záměr pronajmout provozovnu Lichocevské hospody v budově
<br> čp.40 v Lichocevsi,zapsané na LV 10001 pro obec Lichoceves (kód 571326),katastrální území
<br> Lichoceves (kód 683795),ve veřejném seznamu vedeném u Katastrálního úřadu pro
<br> Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Praha – západ,za účelem provozování pohostinství <.>
<br> Budova byla rekolaudována na restauraci v 2017/5 a poté byla provozována až do doby
<br> protipandemických opatření v 2000/2021,kdy bylo zakázáno provozovat stravovací služby
<br> s fyzickou přítomností hostů a nájemce nebyl ekonomicky schopný pokračovat dál v nájmu.Poté
<br> byly provedené další rekonstrukční práce vč.vybavení budovy v 2022/1 novým kotlem,který
<br> splňuje emisní limity,které budou platit od 1.9.2022.Od 2022/4 budova sloužila pro dočasné
<br> ubytování matek s dětmi,které uprchly z Ukrajiny v důsledku agrese Ruské federace.V rámci
<br> přípravy ubytování uprchlíků byla v budově rozšířena hygienická vybavenost.Budova,resp <.>
<br> provozovna,bude fakticky a právně uvolněná okamžitě <.>
<br> Podrobné podmínky provozování a povinný obsah nabídky jsou uvedené v příloze <,>
<br> která je nedílnou součástí tohoto záměru (dále jen Podmínky).Hodnotícím kritériem nabídek
<br> bude ekonomická výhodnost (nabízená výše nájemného),udržitelnost podnikatelského
<br> záměru a přínos pro komunitní život obce vč.např.zajištění stravování místních seniorů <.>
<br> Vzhl...

Načteno

edesky.cz/d/5580297

Meta

Pronájem   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lichoceves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz